Ritz 利是烘烤脆片 - 車打芝士味

4 5 0 1 1 非油炸, 經烤焗至完美鬆脆, 與薯片媲美,健康美味。
Ritz 利是烘烤脆片 - 車打芝士味

意見

06/05/2022
睇戲食一流
係屋企睇住戲食真係一流,不過價錢貴左少少,但份量可以,如果有埋封口會更加好,其他口味都好正

問答

有一個關於此產品的問題? 在下面提問或回答,互相幫助更好地購買。

正在加載

類似產品