[Ryo] 極蔘潤黑補髮洗髮液

4 5 0 1 1 [Ryo] 極蔘潤黑補髮洗髮液幫助您預防脫髮,具有增厚毛髮,增添髮絲光澤,舒緩頭皮的效果。
[Ryo] 極蔘潤黑補髮洗髮液

意見

27/05/2019
脫髮問題好轉
上網做咗資料蒐集 黑呂適合中乾性頭髮同防脫髮 自己一直都有少少甩頭髮 決定買來試吓 用完之後情況真係好轉 洗完頭皮乾爽蓬鬆 唔會焗住焗住 👍🏻

問答

有一個關於此產品的問題? 在下面提問或回答,互相幫助更好地購買。

正在加載

類似產品