Điều khoản sử dụng trang web của Tập đoàn Buchanan

Truy cập trang mạng sử dụng và tuân theo Điều khoản sử dụng dưới đây.(Có thể sẽ được cập nhật ). Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này trước truy cập . Trang web được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Buchanan ("Công ty"). Trang web này chỉáp dụng và dành cho cho cư dân Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Nam Phi, Hàn Quốc, Đài Loan, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ từ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn đến từ khu vực khác hoặc dưới 18 tuổi, bạn không sử dụng Trang web này. Nếu truy cập Trang web này và sử dụng bất kỳ thông tin nào hoặc gửi thông tin cho Công ty, bạn chấp thuận và bị ràng buộc bởi các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo có trên trang này ("Điều khoản"), bao gồm ( nhưng không giới hạn) thực hiện giao dịch này bằng điện tử, từ chối bảo hành, thiệt hại và loại trừ và hạn chế khắc phục, theo lựa chọn của luật pháp Úc..

Tùy thời gian nhất định, chúng tôi có thể cập nhật Trang web và các Điều khoản này. Việc bạn sử dụng trang mạng sau khi chúng tôi thay đổi bất kỳ Điều khoản nào được xem như bạn đồng ý với những thay đổi đó. Bạn chấp thuận xem xét các Điều khoản này định kỳ để đảm bảo rằng bạn nằm được bản cập nhật mới nhất.Tại bất kỳ thời điểm theo quyết định riêng của mình , công ty ngừng Trang web này hoặc bất kỳ phần nào trong đó, công ty có quyền dừng việc sử dụng trang mạng của bạn dù có thông báo hay không. Bạn chấp thuận không có bất kỳ quyền nào trong trang web này và Công ty sẽ không có trách nhiệm với bạn nếu trang web này bị ngừng .

Nội dung công ty

Nội dung trên Trang web này do Công ty hoặc người cấp phép của Công ty cung cấp, bao gồm một số đồ họa, hình ảnh,văn bản, tệp có thể tải xuống kỹ thuật số, nhãn hiệu, logo, tên sản phẩm và chương trình, khẩu hiệu và tổng hợp những điều đã nói ở trên ("Nội dung công ty") là tài sản của Công ty và người cấp phép của Công ty và được bảo vệ ở Hoa Kỳ và quốc tế theo nhãn hiệu, bản quyền và luật sở hữu trí tuệ khác.

Bạn đồng ý không tải xuống hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung công ty nào trên trang web để sử dụng trong bất kỳ ấn phẩm nào, trong các buổi biểu diễn công cộng, trên các trang mạng khác cho bất kỳ mục đích thương mại nào , liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ không liên quan đến những người trong Công ty. Hoặc bất kỳ cách nào khác có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng làm mất uy tín của Công ty và người cấp phép, làm giảm danh tiếng của Công ty, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty hoặc người cấp phép quyền. Bạn cũng đồng ý không lạm dụng bất kỳ Nội dung nào của Công ty hoặc nội dung của bên thứ ba xuất hiện trên Trang web này.

Nếu bạn là chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc bản quyền và bạn tin rằng nhãn hiệu hoặc bạn đã bị vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp thông tin sau cho chúng tôi theo địa chỉ được liệt kê bên dưới tại Privacy@buchanangroup.com với dòng tiêu đề "Thông báo vi phạm DMCA":

(a) Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm;
(b) Mô tả về tài liệu mà bạn khiếu nại vi phạm được đặt ở đâu trên Trang web;
(c) Thông tin của bạn để chúng tôi có thể liên hệ với bạn hoặc địa chỉ email nơi bên bị cáo buộc vi phạm có thể liên hệ với bạn;
(d) Một tuyên bố bạn tin rằng việc sử dụng không thuộc chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép;
(e) Một tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt khai man, thông tin bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền và
(f) Chữ ký điện tử hoặc viết tay của bạn.

Điều khoản Sử dụng Trang web và Chính sách đăng bài

Các yêu cầu sau áp dụng cho việc sử dụng trang mạng: (a) không sử dụng bất kỳ tính năng giao tiếp điện tử nào của trang mạng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, quanh co, lạm dụng, xâm phạm quyền riêng tư, quấy rối, bôi nhọ, phỉ báng, làm xấu hổ của người khác , tục tĩu, đe dọa; (b) không đăng tải, sao chép hoặc phân phối bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc tài liệu nào khác được bảo vệ bản quyền hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác (cũng như quyền công khai và quyền riêng tư) mà không có sự cho phép của chủ sở hữu trước quyền đó; (c) không thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về người dùng khác; (d) bạn sẽ không sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào không được Công ty chấp thuận bằng văn bản; (e) không đăng tải, gửi email, hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc bất kỳ hình thức chào mời hoặc liên lạc trái phép nào khác; (f) không đăng tải, gửi email hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút hoặc bất kỳ mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào khác có thể làm gián đoạn, hạn chế hoặc can thiệp vào chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng ,thiết bị viễn thông nào .

Thỉnh thoảng trên các khu vực nhất định của chúng tôi, bạn có thể gửi ảnh, bài viết bằng văn bản và một số tài liệu khác ("Nội dung người dùng"). Bằng cách sử dụng các tính năng này, bạn chấp thuận sẽ không đăng bất kỳ nội dung bất hợp pháp, gây hại, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, đe dọa, quấy rối, lạm dụng, thù hận, phân biệt chủng tộc, xâm phạm, khiêu dâm, bạo lực hoặc phản đối hoặc không phù hợp theo quy định của Công ty;không đăng bất kỳ nội dung nào chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm quyền hình ảnh hoặc quyền riêng tư / công khai của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác ,có nghĩa vụ theo hợp đồng là giữ bí mật hoặc bí mật; rằng bạn sẽ không mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào để trình bày sai sự liên kết với người hoặc tổ chức khác; bạn sẽ không đăng bất kỳ nội dung nào chứa vi-rút, tệp bị hỏng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động , tính năng của trang mạng.Hiểu và đồng ý rằng bạn không có quyền sở hữu trong bất kỳ tài khoản nào.Công ty có thể hủy tài khoản của bạn và xóa tất cả Nội dung người dùng được liên kết với tài khoản của bạn bất cứ lúc nào và không cần thông báo khi Công ty phát hiện bạn vi phạm các Điều khoản này, luật pháp hoặc vì bất kỳ lý do nào khác. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin nào bị xóa khỏi trang mạng có quyền hạn chế quyền truy cập vĩnh viễn vào Trang web hoặc tài khoản người dùng.

Bằng cách hiển thị, xuất bản hoặc đăng bất kỳ Nội dung người dùng nào thông qua trang mạng, bạn cấp cho Công ty một giấy phép không độc quyền, có thể cấp phép trên toàn thế giới, được trả tiền đầy đủ để sử dụng, sửa đổi, thực hiện công khai , hiển thị công khai, sao chép và phân phối "Nội dung người dùng" đó trong bất kỳ và tất cả các phương tiện nổi tiếng, được phát triển mà không thanh toán cho bạn, bất kỳ bên thứ ba nào hoặc cần phải xin phép bất kỳ bên thứ ba. Giấy phép này bao gồm quyền lưu trữ, lập chỉ mục, phân phối và gắn thẻ bất kỳ Nội dung người dùng nào, cũng như quyền cấp phép Nội dung người dùng cho các bên thứ ba, bao gồm cả những người dùng khác, để sử dụng trên các phương tiện hoặc nền tảng khác như để sử dụng trên điện thoại di động, trong các chương trình máy tính phần mềm video hoặc âm nhạc. Ngoài ra, nếu bạn cho phép về mặt pháp lý và không từ bỏ tất cả các quyền trong Nội dung người dùng ,bạn đồng ý và không thực hiện các quyền đạo đức chống lại Công ty hoặc bất kỳ người nào khác trong Công ty. Tiếp tục giữ và có tất cả quyền sở hữu trong Nội dung người dùng của mình tuân theo các Điều khoản này và giấy phép được mô tả trong tài liệu này. Tuyên bố và bảo đảm rằng bạn sở hữu nội dung do bạn đăng tải, hiển thị trên trang mạng hoặc có quyền cấp giấy phép trước đó. Hiển thị, đăng tải bất kỳ nội dung nào bạn gửi đi và không vi phạm quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, quyền thương hiệu, bằng sáng chế, quyền hợp đồng hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác hoặc quyền khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Công ty ( hoặc công ty con), cán bộ, nhân viên và nhà thầu trang mạng và đại lý của họ không bị tổn hại về bất kỳ khiếu nại, thiệt hại và chi phí nào, bao gồm phí luật sư, những phí có liên quan vi phạm các Điều khoản này hoặc bất kỳ vi phạm nào của người phụ thuộc hoặc phát sinh từ việc sử dụng Nội dung người dùng bạn đã gửi, đăng hoặc cung cấp cho Công ty hoặc Trang web này.

Tiết lộ kết nối

Thỉnh thoảng bạn có thể được yêu cầu đánh giá sản phẩm, bao gồm cả sản phẩm của bên thứ ba. Để đổi lấy đánh giá của bạn, bạn có thể được cung cấp các lợi ích, không giới hạn trong việc có được sản phẩm thử nghiệm miễn phí. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng đã nhận sản phẩm miễn phí để đổi lấy đánh giá trung thực .

Làm cách nào để tôi để lộ ? Nó rất dễ dàng. Nếu bạn đang nhận xét về trải nghiệm của mình bên ngoài Câu lạc bộ Home Tester, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng hashtag gợi ý (#), như một trong những điều sau đây.
"Tôi thích trở thành thành viên của Câu lạc bộ Home Tester, #sanphammienphi"
"Mới nhận được [tên sản phẩm] miễn phí từ Câu lạc bộ Home Tester, cảm ơn!"
"Đã chuyển sang sử dụng [tên sản phẩm] thực sự thấy thích sau khi dùng thử #mienphidungthu"

Nếu bạn đang xem xét trên www.hometesterclub.com thì bạn không cần thêm các thẻ này - chúng tôi sẽ tự động làm điều này cho bạn thông qua thẻ "Thử nghiệm tại nhà" được áp dụng cho đánh giá của bạn.

Hãy nhớ rằng, chúng tôi muốn xếp hạng và đánh giá khách quan nhất từ bạn,hãy đánh giá trung thực về trải nghiệm dùng của sản phẩm bằng lời nói và phong cách của riêng bạn. Bạn bè & thành viên Home Tester Club quan tâm đến trải nghiệm của bạn cả mặt tích cực lẫn tiêu cực, vì vậy hãy sử dụng sản phẩm một vài lần và chia sẻ phản hồi của mình.

Nói rằng bạn nhận được sản phẩm miễn phí sẽ thêm phần chất lượng và độ tin cậy của tất cả các đánh giá.

Tại sao chúng tôi muốn bạn làm điều này ? Nó giúp mọi người biết cách bạn thực hiện đánh giá của mình và chúng tôi muốn đảm bảo tất cả các thành viên tuân theo các nguyên tắc do Ủy ban Thương mại nhà nước quy định.

Tài khoản, mật khẩu và bảo mật

Trang web có thể yêu cầu đăng ký hoặc cung cấp thông tin để tham gia vào một số tính năng, truy cập một số nội dung nhất định. Nếu tạo tài khoản bạn phải hoàn tất quy trình được chỉ định bằng cách cung cấp cho Công ty thông tin hiện tại, đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của mẫu đăng ký hiện hành. Trách nhiệm của bạn là đảm bảo tính đầy đủ và xác thực thông tin nhập vào.Bất kỳ tổn thất nào do không thực hiện đúng là trách nhiệm của bạn. Bạn có trách nhiệm duy trì bảo mật mật khẩu tài khoản của bạn. Ngoài ra, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình, cho dù được ủy quyền hay trái phép. Bạn đồng ý thông báo cho Công ty ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản. Bạn cũng đồng ý không gửi email, đăng bài hoặc công khai bất kỳ ID người dùng, mật khẩu hoặc thông tin khác cung cấp quyền truy cập vào Trang web.

Đại diện và giới hạn trách nhiệm

Công ty không ddảm bảo về độ tin cậy của các tính năng trênTrang mạng này hoặc Nội dung, Nội dung người dùng hoặc bất kỳ tính năng nào khác của trang mạng. Từ chối mọi trách nhiệm pháp lý trong trường hợp xảy ra lỗi dịch vụ. Bạn thừa nhận rằng bất kỳ sự phụ thuộc vào tài liệu trên sẽ đều có nguy cơ của riêng . Công ty không đảm bảo về lượng thời gian mà bất kỳ Nội dung hoặc Nội dung người dùng nào sẽ được lưu giữ.

Công ty không xác nhận, xác minh, đánh giá hoặc bảo đảm bất kỳ thông tin nào do người dùng cung cấp và không có gì được coi là chứng thực, xác minh hoặc bảo đảm cho bất kỳ Nội dung người dùng nào. Bạn không được phép tạo hoặc phân phối thông tin, bao gồm quảng cáo, họp báo hoặc tài liệu tiếp thị khác có các liên kết đến bất kỳ trang web nào có chứa hoặc đề nghị chứng thực của Công ty mà không có sự xem xét trước và chấp thuận bằng văn bản của Công ty.

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "Như hiện trạng, như hiện có". KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM CHẮC CHẮN, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI MỨC ĐỘ HẤP DẪN HOẶC PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH THAM GIA, ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT THÔNG TIN NÀO.TRONG MỌI TRUÒNG HỢP, BAO GỒM SƠ SUẤT, CÔNG TY CHỊU TRÁCH NHIỆM TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP SƠ XUẤT, ĐẶC BIỆT, TRỪNG PHẠT HOẶC TỔN THẤT TỪ KẾT QUẢ CỦA VIỆC CÓ THỂ HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG MẠNG NÀY HOẶC CÔNG TY KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TỪ LỖI,BỎ SÓT, CẮT NGANG, XÓA TỆP, CHẬM TRỄ,TRUYỀN ĐẠTHOẶC BẤT KỲ LỖI XẢY RA NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY, BAO GỒM TRAO ĐỔI, TRỘM,TRUY CẬP TRAI PHÉP,DỊCH VỤ, CHƯƠNG TRÌNH. KHÔNG TRỪ TRƯỜNG HỢP NÀO BAO GỒM HÀNH VI BẤT CẨN,CÔNG TY, CHI NHÁNH HOẶC CÁI ĐẠI LÝ SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ TỔN THẤT DO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG MẠNG, KỂ CẢ DÙCÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI.MỘT SỐ KHU VỰC KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, HẬU QUẢ HOẶC KHÁC; DO ĐÓ, GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ Ở TRÊN KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐẾN TỪ NEW JERSEY VÌ ĐÂY LÀ HÀNH VÌ BẤT CẨN CỦA CÔNG TY, GIAN LẬN HOẶC THIẾU TRÁCH NHIỆM HOẶC CỐ Ý.

Trang mạng bên thứ ba

Trang mạng này có thể siêu liên kết đến các trang mạng không được duy trì hoặc liên quan đến Công ty. Các siêu liên kết được cung cấp dưới dạng dịch vụ cho người dùng và không được tài trợ hoặc liên kết với trang mạng này hoặc Công ty này và Công ty không bảo đảm về nội dung, tính đầy đủ hoặc tính chính xác của các trang mạng bên thứ ba đó. Thông tin bạn gửi tại trang mạng bên thứ ba có thể truy cập từ trang mạng này tuân theo các điều khoản của chính sách bảo mật của trang web đó và Công ty không kiểm soát cách thức họ thu thập, sử dụng hoặc xử lý thông tin của bạn.

Quy tắc rút thăm trúng thưởng, cuộc thi, trò chơi giành chiến thắng tức thì và chương trình khuyến mãi tương tự.

Bất kỳ trò rút thăm trúng thưởng, cuộc thi, xổ số, khảo sát, trò chơi hoặc chương trình khuyến mãi thông qua trang mạng đều có những quy tắc cụ thể. Bằng cách tham gia,bạn sẽ phải tuân thủ các luật này, có thể thay đổi so với Điều khoản được nêu trong tài liệu và ở đây. Công ty kêu gọi bạn đọc các quy tắc để liên kết tới hoạt động cụ thể.

Hỗn hợp

Cả bạn và Công ty đều thừa nhận và chấp thuận không có mối quan hệ đối tác nào được hình thành và cả bạn và Công ty đều không có quyền hạn để ràng buộc đối phương.

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Úc mà không liên quan đến xung đột luật pháp. Bằng việc sử dụng trang mạng này, bạn chấp thuận rằng bất kỳ tranh chấp liên quan đến các Điều khoản này sẽ phải tuân theo Tòa án Úc (không áp dụng tại Pháp). Bạn đồng ý rằng, trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, mọi tranh chấp, khiếu nại và hành động phát sinh từ việc kết nối với Trang mạng này và các Điều khoản này, sẽ được giải quyết riêng lẻ, mà không cần sử dụng bất kỳ hình thức hành động tập thể nào . Điều khoản này không được áp dụng tại Pháp. Các Điều khoản này hoạt động đến mức tối đa được pháp luật cho phép.

Trên các khu vực nhất định trên Trang mạng này, bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư để biết thêm thông tin về thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi.