Tiết lộ

Các điều khoản mục này là một phần Điều khoản và Điều kiện thành viên Home Tester Club. Bạn có thể hiểu dễ dàng ở bên dưới.

Bạn sẽ được yêu cầu đánh giá sản phẩm, bao gồm sản phẩm của bên thứ ba. Đổi lại bạn sẽ có một vài quyền lợi là được nhận sản phẩm miễn phí để đánh giá. Bạn cam kết là sẽ cho mọi người biết bạn đã nhận được sản phẩm miễn phí từ chúng tôi để dùng thử để đổi lại đánh giá trung thực của mình

Tôi phải iết lộ như thế nào? Rất dễ. Nếu bạn bình luận đánh giá về trải nghiệm sản phẩm của mình hãy dùng một trong các #(hashtag) như bên dưới.

  • "Tôi rất hài lòng được trở thành thành viên của Home Tester Club, #SảnPhẩmMẫuMiễnPhí"
  • "Vừa nhận được [productname] miễn phí từ Home Tester Club, cảm ơn!"
  • " Chuyển sang dùng [productname] sau lần đầu thử, thực sự thích sản pm naày #MẫuSảnPhẩm

Nếu bạn đánh giá tại www.hometesterclub.com thì không cần gắn những t này - chúng tôi sẽ tựdđộng gắn thẻ "Thử tại nà" thay bạn .

Hãy nhớ rằng chúng tôi muốn đánh giá phản hồi khách quan từ bạn. Hãy chia sẻ đúng ý bạn nhất về sản phẩm với văn phong riêng của mình. Bạn bè và thành viên khác tại Home Tester Club muốn biết trải nghiệm của bạn ra sao - dù tốt hay xấu, nên hãy cứ dùng sản phẩm vài lần trước khi đưa ra nhận xét của mình

Bằng cách cho mọi người biết bạn được cung cấp những sản phẩm miễn phí để dùng thử giúp tăng chất lượng và tính xác thực của các đánh giá từ các thành viên khác trong cộng đồng Home Tester Club.

Tại sao chúng tôi yêu cầu bạn làm điều này? Nó giúp mọi người biết quá trình bạn đưa ra đánh giá sản phẩm. Chúng tôi muốn chắc chắn tất cả thành viên sẽ làm theo hướng dẫn của Uỷ ban Thương Mại Liên bang.