Tiết lộ

Các điều khoản mục này là một phần Điều khoản và Điều kiện thành viên Home Tester Club. Bạn có thể hiểu dể dàng ở bên dưới.

Bạn sẽ được yêu cầu đánh giá sản phẩm, bao gồm sản phẩm bên thứ ba. Đổi lại bạn sẽ có một vài quyền lợi là miễn phí nhận được sản phẩm được đánh giá.Bạn cam kết là sẽ tiết lộ cho mọi người biết bạn đã nhận được sản phẩm miễn phí từ chúng tôi để dùng thử đổi lại ý kiến đánh giá trung thực của mình

Tiết lộ như thế nào? Rất dễ. Nếu bạn bình luận đánh giá về trải nghiệm sản phẩm của mình hãy dùng gắn thẻ #(hashtag).

  • "Tôi rất hài lòng được trở thành thành viên của Home Tester Club, #MẫuSảnPhẩm"
  • "Mới nhận được[productname] miễn phí từ Home Tester Club, cảm ơn"
  • " Chuyển sang dùng [productname] sau khi thử lần đầu, thực ự thích sản pm naày #MẫuSảnPhẩm

Nếu bạn đánh giá tại www.hometesterclub.com thì không cần gắn những t này - chúng tôi sẽ tựdđộng gắn thẻ "Thử tại nà" thay bạn .

Hãy nhớ rằng chúng tôi muốn đánh giá phản hồi khách quan từ bạn. Hãy chia sẻ đúng ý bạn nhất về sản phẩm với văn phong riêng của mình. Bạn bè và thành viên khác tại Home Tester Club muốn biết trải nghiệm của bạn ra sao - dù tốt hay xấu, nên hãy cứ dùng sản phẩm vài lần trước khi đưa ra nhận xét của mình

Bằng cách được cung cấp dùng thử những sản phẩm miễn phí để giúp đưa ra đánh giá xác thực giúp thành viên khác trong cộng đồng Home Tester Club.

Tại sao chúng tôi yêu cầu bạn làm điều này? Nó giúp mọi người biết quá trình bạn đưa ra đánh giá sản phẩm. Chúng tôi muốn chắc chắn tất cả thành viên sẽ làm theo hướng dẫn của Uỷ ban Thương Mại Liên bang.

"