Terma dan Syarat

Terma terma penggunaan laman laman The Brand Power Company

Penggunaan Laman ini tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat yang berikut, Kenyataan Privase> dan mana-mana terma dan syarat tambahan, peraturan, penafian dan notis dipaparkan oleh kami di tempat lain di Laman dari semasa ke semasa (bersama dengan, "Terma Penggunaan").

Dengan menggunakan Laman, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Penggunaan seperti yang dikemas kini dari semasa ke semasa, sama ada anda merupakan pengunjung hanya melayari Laman atau anda menjadi ahli masyarakat yang BG (bersama, "Pengguna"). Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma yang terkandung di dalam Terma Penggunaan, jangan menggunakan Laman.

Bagi maksud Terma Penggunaan perkataan “Laman” termasuk, tanpa apa apa had,:

 • laman ini;
 • semua laman web, mikro jenama bersama, perkhidmatan, atau aplikasi yang dipunyai atau diberikan oleh The Brand Power Company, dan semua perkhidmatan yang ditawarkan di atau melalui; www.hometesterclub.com , dan perkhidmatan lain yang boleh diakses melalui; www.hometesterclub.com atau melalui laman web lain yang dimiliki, dikendalikan atau disediakan oleh BG;
 • semua aplikasi telefon mudah alih dan media lain yang dimiliki, dikendalikan atau disediakan oleh BG;
 • semua tawaran-tawaran perisian dan aplikasi yang dipunyai atau diberikan oleh BG dan / atau disediakan di atau menerusi www.hometesterclub.com atau laman web yang lain, aplikasi telefon mudah alih dan media lain yang dimiliki, dikendalikan atau disediakan oleh BG dan
 • semua laman web, data, teks, imej, gambar, grafik, audio, video, dan dokumen termasuk, tanpa had, tawaran dan kupon, bahan-bahan pemasaran, siaran akhbar, kertas putih, helaian data produk, dan lain-lain maklumat dan kandungan pada atau melalui atau dikemukakan pada atau melalui www.hometesterclub.com atau laman web yang lain, aplikasi telefon mudah alih dan media lain yang dimiliki, dikendalikan atau disediakan oleh BG.

Bagi maksud Terma Penggunaan ";Entiti Berkaitan "ertinya mana-mana The Brand Power Company dan Pemegan Lesen dari masa ke semasa.

 • Penggunaan Laman Laman

  Semua Laman yang dimiliki, dikendalikan atau disediakan oleh BG dan direka bentuk untuk menyediakan tempat untuk Pengguna untuk mengakses dan berkongsi pengetahuan dan pengalaman suri rumah melalui forum-forum, artikel, video dan ulasan produk. Maklumat dan bahan yang dikemukakan di dalam yang disediakan, "seperti" untuk tujuan umum maklumat sahaja. Pengguna mengakses Laman, dan bergantung kepada maklumat dan bahan yang terkandung dalam Laman, atas risiko sendiri.

 • Keahlian

  Untuk mengambil bahagian dalam bahagian-bahagian tertentu Laman, Pengguna perlu mendaftar di Laman sebagai ahli komuniti BG itu. Pengguna yang mendaftar sebagai ahli komuniti BG perlu menyediakan BG dengan up-to-tarikh maklumat pendaftaran lengkap dan, seperti yang diminta. Adalah menjadi tanggungjawab setiap pengguna untuk memaklumkan BG apa-apa perubahan kepada maklumat pendaftaran mereka, dengan mengemas kini maklumat di dalam halaman profil ahli mereka.

  BG boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, menamatkan atau menggantung keahlian Pengguna komuniti BG serta merta tanpa notis untuk apa-apa sebab, termasuk jika Pengguna melanggar mana-mana Terma Penggunaan. Pengguna boleh menamatkan keahlian mereka dengan menyahaktifkan keahlian mereka pada halaman profil ahli mereka. Walau bagaimanapun, pengguna akan terus terikat dengan Terma Penggunaan untuk selagi mereka terus menggunakan Laman.

  Pengguna yang mendaftar sebagai anggota masyarakat BG akan mengeluarkan pengguna-nama dan kata laluan. Pengguna mesti menyimpan kata laluan mereka selamat dan sulit dan bertanggungjawab bagi apa-apa aktiviti atau tindakan yang dijalankan di bawah pengguna-nama mereka.

  Dengan melanggan untuk menjadi ahli di Laman ini anda melanggan untuk menjadi ahli yang merangkumi setiap satu daripada Tapak BG. Sebagai ahli anda akan dapat untuk mengakses setiap laman web yang BG dan menikmati hak-hak istimewa ahli. Sebarang ulasan yang anda posting di Tapak BG boleh digunakan pada mana-mana Laman.

 • Kandungan yang dibuat oleh Pengguna

  Beberapa bahagian Laman boleh membenarkan Pengguna untuk mengemukakan, memuat naik, menyiarkan atau menghantar kandungan atau bahan seperti teks, gambar, imej, audio dan video (termasuk pautan kepada kandungan atau bahan) Bahan) yang boleh dilayari dan dilihat oleh orang lain melalui Laman. Pengguna adalah bertanggungjawab untuk mana-mana Bahan mereka mengemukakan kepada Laman dan mesti menghormati hak undang-undang dan perasaan Pengguna lain.

  BG hak untuk (tetapi tidak mempunyai kewajipan untuk) kajian, mengeluarkan, mengedit, mengubah suai, menafikan akses kepada atau tidak mempamerkan apa-apa bahan yang dihantar, dimuat naik, dipos atau dihantar atau yang dikemukakan di dalam budi bicara mutlaknya.

  Dengan menghantar, memuat naik, posting atau menghantar Bahan kepada atau di Laman, Pengguna:

 • memberikan BG royalti percuma, berterusan dipindah milik lesen berbayar penuh,,, di seluruh dunia untuk (dan memberi kuasa kepada orang lain untuk) menggunakan, menyalin, mengeluarkan semula, mengubahsuai, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah, membuat kerja terbitan daripada, mengedar, mempersembahkan secara awam dan memaparkan Bahan seperti (diubahsuai atau diubahsuai) bagi maksud mengendalikan Laman dan menyediakan apa-apa perkhidmatan yang berkaitan kepada Pengguna dan apa-apa tujuan promosi BG dan pelanggan (contohnya, BG boleh menghasilkan semula testimoni dalam bahan-bahan promosi untuk kegunaan sendiri atau pelanggan (yang mungkin atau tidak mungkin termasuk nama pengguna yang berkenaan))
 • bersetuju dengan BG menggunakan dan penerbitan (dan memberi kuasa kepada orang lain untuk menggunakan dan menerbitkan) mereka nama, watak, kesamaan, imej, suara atau apa-apa lagi yang mengenal pasti mereka yang terkandung di dalam Bahan untuk tujuan di atas
 • memberi Pengguna lain, yang dibayar sepenuhnya, berterusan lesen royalti, di seluruh dunia untuk menggunakan, menyalin dan menulis semula Bahan itu bagi, penggunaan peribadi mereka sendiri bukan komersial
 • mewakili dan menjamin bahawa mereka berhak secara sah untuk mengemukakan, memuat naik, menyiarkan atau menghantar Bahan itu kepada atau di Laman dan telah memperolehi semua lesen yang diperlukan, kebenaran dan kelulusan berhubung dengan Bahan (termasuk lesen harta intelek dan berhubung dengan penggunaan apa-apa nama, watak, kesamaan, imej, suara atau apa-apa lagi yang mengenal pasti mana-mana orang yang dimasukkan ke dalam Bahan) bagi membolehkan mereka untuk mengemukakan, memuat naik, menyiarkan atau menghantar Bahan yang dikemukakan di dalam dan membenarkan BG dan Pengguna untuk berurusan dengan bahan mengikut lesen yang diberikan di atas tanpa pencerobohan atau pelanggaran mana-mana hak pihak ketiga
 • mewakili dan menjamin bahawa mereka menyediakan BG dengan maklumat pendaftaran yang tepat, benar dan lengkap dan
 • bersetuju dengan apa-apa perbuatan atau peninggalan yang jika tidak melanggar hak moral mereka dalam hak Bahan dan masa kini dan masa depan yang serupa yang diberikan oleh statut di mana sahaja di dunia.
 • Tiada tanggungan bagi penyalahgunaan oleh pihak ketiga

  BG tidak memberi jaminan bahawa Bahan dikemukakan, dimuat naik, dipos atau dihantar oleh pengguna akan dilindungi daripada penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Khususnya, BG tidak bertanggungjawab bagi pelanggaran hak cipta dalam Bahan oleh Pengguna lain.

 • Kelakuan Pengguna

  Pengguna tidak perlu mengemukakan, memuat naik, menyiarkan atau menghantar Bahan dikemukakan di dalam:

 • yang mengandungi pengiklanan, spam atau sebaliknya dikemukakan, memuat naik, atau dihantarkan untuk tujuan komersial (kecuali jika dibenarkan secara nyata oleh BG)
 • tentang produk atau perkhidmatan yang mereka sendiri atau selainnya yang berkaitan dengan (termasuk jika mereka merupakan pekerja atau ejen pembekal)
 • yang menyinggung, haram, memudaratkan, tidak senonoh, fitnah, palsu atau mengelirukan, tidak benar atau tidak tepat, diskriminasi, tidak sesuai untuk bawah umur atau sesuatu yang kesat, lucah, ganas atau mengancam alam semula jadi
 • yang mengandungi unsur bogel, aktiviti seksual, perkataan memaki atau keganasan yang berlebihan atau tidak sesuai seperti yang ditetapkan oleh BG mengikut budi bicara mutlaknya
 • yang secara munasabahnya mungkin menyinggung perasaan pengguna lain
 • yang melanggar atau melanggar (atau penggunaan yang melanggar atau melanggar) harta intelek (termasuk tanpa had sebarang paten, tanda dagang, rahsia perdagangan atau hak cipta) atau hak lain yang mana-mana orang atau entiti
 • yang mengandungi maklumat peribadi mana-mana orang (seperti nama, alamat, alamat e-mel, nombor telefon), atau persamaan mana-mana pihak ketiga melainkan dengan kebenaran orang yang berkenaan
 • yang mengandungi virus perisian atau kod komputer, fail, cacing atau program yang direka dengan tujuan mengganggu, melumpuhkan, kerosakan, had atau mengganggu fungsi sepatutnya mana-mana peralatan perisian, perkakasan atau telekomunikasi atau merosakkan atau mendapatkan akses yang tidak dibenarkan kepada mana-mana data sistem, kata laluan atau maklumat lain BC atau mana-mana pihak ketiga
 • yang mengenakan atau boleh mengenakan (yang ditetapkan oleh BG mengikut budi bicara mutlaknya) suatu yang tidak munasabah atau tidak seimbang pada BG (atau pembekal pihak ketiga) infrastruktur atau

  yang mengandungi nasihat profesional kewangan, undang-undang, perubatan atau lain-lain.

Pengguna tidak boleh menggunakan Laman untuk:

 • menjalankan apa-apa aktiviti haram;
 • menyebabkan kegusaran atau kesulitan kepada mana-mana orang termasuk Pengguna lain; atau
 • mengumpul maklumat Pengguna lain untuk tujuan penghantaran, atau untuk memudahkan penghantaran, mesej komersial yang tidak diminta elektronik.
 • Bahan yang disumbangkan oleh Pengguna lain

  BG tidak bertanggungjawab, dan tidak bertanggungjawab berkenaan dengan, mana-mana Bahan dikemukakan, dimuat naik, dipos atau dihantar di Laman.

  Pandangan dan pendapat yang dinyatakan dalam Bahan diberikan oleh Pengguna lain di Laman adalah pandangan dan pendapat pengarang dan tidak semestinya mewakili pandangan atau pendapat BG atau pelanggan. BG tidak mengiktiraf atau menyokong mana-mana pandangan atau pendapat diberikan oleh Pengguna di Laman atau menjamin ketepatan, kesempurnaan, mata wang atau kesesuaian mana-mana maklumat yang disiarkan oleh Pengguna.

 • Keahlian BARU Home Tester Club

  Jika anda mendaftar untuk menjadi penguji rumah di Home Tester Club, dari semasa ke semasa, BG boleh menghantar kepada anda sampel produk (Sampel) untuk anda untuk menguji.

  Anda bersetuju dan mengakui setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang:

 • BG adalah tidak di bawah obligasi untuk menghantar apa-apa Sampel pada bila-bila
 • BG tidak mempunyai liabiliti kepada anda berkenaan dengan Sampel dan
 • anda tidak akan membuat tuntutan terhadap mana-mana BG Sampel tidak diterima atau diterima dalam keadaan rosak.
 • anda tidak akan menjual, atau cuba untuk menjual, mana-mana sampel ini kepada mana-mana pihak ketiga.

BG menasihatkan anda untuk tidak menerima penghantaran, atau menggunakan, apa-apa sampel yang muncul rosak atau diganggu dalam apa jua cara. Dalam keadaan sedemikian, sila hubungi pasukan Home Tester Club tempatan. Sekiranya Sampel dikembalikan kepada kami yang tidak dihantar untuk apa-apa sebab, termasuk kesilapan manusia, atau selainnya tidak dihantar kepada anda BG akan berada di bawah kewajipan untuk menghantar semula sampel.

 • Pertandingan

  BG boleh menjalankan pertandingan dari semasa ke semasa di laman web. Semua pertandingan akan tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat tertentu untuk pertandingan, yang boleh didapati untuk melihat di laman web. Untuk memasukkan pertandingan anda mesti menerima terma-terma dan syarat-syarat pertandingan.

 • Melaporkan pelanggaran

  Dengan menggunakan Laman, Pengguna mungkin terdedah kepada Bahan dikemukakan, dimuat naik, dipos atau dihantar oleh Pengguna lain yang mungkin menyinggung, tidak senonoh atau tidak menyenangkan. Pengguna bersetuju bahawa BG tidak bertanggungjawab bagi pendapat atau kelakuan Pengguna lain, termasuk mana-mana Bahan mereka mengemukakan, memuat naik, menyiarkan atau menghantar pada Laman dan sebarang kenyataan fitnah atau kelakuan menyakitkan hati.

  Pengguna yang percaya bahawa tingkah laku atau Bahan Pengguna lain adalah mencemar atau bertentangan dengan Terma Penggunaan boleh melaporkan kelakuan atau Bahan untuk BG dengan menggunakan butang "Report" di tempat yang berkenaan di dalam Laman atau menghubungi BG (klik <sini > untuk maklumat untuk dihubungi.

 • Penafian waranti dan representasi

  Kecuali seperti yang diperlukan oleh undang-undang, BG tidak memberikan sebarang waranti atau gerenti nyata atau tersirat, dan tidak membuat sebarang perwakilan, berhubung dengan Laman. Khususnya, manakala segala usaha telah diambil dalam mewujudkan Laman, BG tidak menjamin atau menyatakan bahawa:

 • maklumat atau apa-apa bahan yang disediakan di Laman adalah tepat, lengkap, terkini atau sesuai untuk sebarang tujuan
 • Laman ini adalah bebas dari sebarang virus komputer atau kecacatan lain atau
 • Akses Pengguna ke Laman akan berterusan atau tanpa gangguan.
 • Had Tanggungjawab BG

  Di mana syarat, waranti atau jaminan pengguna tersirat atau digunakan oleh undang-undang tidak boleh dikecualikan, BG menghadkan liabiliti, di mana ia berhak untuk berbuat demikian, untuk pembekalan semula perkhidmatan yang berkaitan, atau membayar Pengguna kos pembekalan semula itu. Jika tidak, untuk tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, BG dan pegawai-pegawai, pekerja, ejen dan wakil-wakil tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan (termasuk kerugian atau kerosakan turutan) kepada mana-mana orang atau entiti, bagaimanapun disebabkan (sama ada oleh kecuaian atau sebaliknya ), yang mungkin timbul secara langsung atau tidak langsung berhubung dengan apa-apa kesilapan, peninggalan atau salah nyata dalam mana-mana maklumat atau bahan yang di Laman atau akibat daripada atau berkaitan dengan penggunaan Laman atau apa-apa maklumat atau bahan yang di Laman .

 • Pautan ke laman web pihak ketiga

  Laman mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan atau dikawal oleh BG. Pautan ini disediakan untuk kemudahan sahaja dan mungkin tidak yang terkini. Penyediaan pautan tidak boleh dianggap sebagai sokongan atau kelulusan laman web pihak ketiga oleh BG.

  BG tidak bertanggungjawab untuk kandungan laman web pihak ketiga, yang tidak dilindungi oleh Syarat Penggunaan. Pengguna mengakses laman-laman web di risiko sendiri. Laman web pihak ketiga harus mempunyai mereka sendiri Terma Penggunaan, yang BG menggalakkan Pengguna untuk baca.

 • Ketersediaan dan Penggunaan

  Pengguna hendaklah memastikan bahawa akses mereka kepada, dan penggunaan, Laman, tidak akan menyalahi undang-undang atau dilarang oleh undang-undang yang terpakai kepada mereka atau di lokasi mereka.

  BG berhak untuk menukar atau mengeluarkan apa-apa ciri Laman pada bila-bila masa.

 • Indemniti

  Pengguna menanggung rugi, dan tidak mempertanggungjawabkan, BG dan pihak-pihak berkaitan berhubung dengan semua liabiliti, kerugian, perbelanjaan dan kerosakan jua yang ditanggung (termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian tidak langsung atau berbangkit) dengan BG dan pihak-pihak berkaitan secara langsung atau tidak langsung pengguna yang bertindak tidak selaras dengan atau melanggar mana-mana bahagian Syarat Penggunaan. BG berhak (mengikut budi bicara yang sepenuhnya) untuk mengambil alih pertahanan eksklusif dan kawalan apa-apa perkara tertakluk kepada ganti rugi oleh anda di mana acara pengguna perlu membantu dan bekerjasama dengan BG dalam menegaskan apa-apa pembelaan yang ada.

 • Umur Pengguna

  Pengguna mestilah 18 tahun ke atas atau sebaliknya menggunakan Laman dengan persetujuan dan pengawasan ibu bapa atau penjaga.

 • Hakcipta

  Hakcipta dalam bahan dalam laman web ini adalah dimiliki oleh BG atau pemberi lesennya.

  Pengguna boleh memuat turun maklumat dari Laman dan mencetak maklumat itu, tetapi hanya untuk, kegunaan sendiri swasta bukan komersial. Jika tidak, kecuali sebagaimana yang dibenarkan oleh Copyright Act 1968 (Cth), tiada bahagian Laman (termasuk mana-mana Bahan di laman web ini) boleh diterbitkan semula, disalin, diterbitkan, berbingkai, atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa-apa cara tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada BG. Permintaan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada BG. Klik <here> untuk maklumat untuk menghubungi.

 • Harta Intelek

  Kami (atau syarikat-syarikat bersekutu atau gabungan kami atau pihak ketiga yang telah berlesen jenamanya untuk BG atau menyumbang kepada Laman) (" Pemilik Kandungan ") sendiri, lesen atau kebenaran untuk menggunakan daripada pihak ketiga kandungan semua Laman. Semua kandungan Laman kekal hak milik Pemilik Kandungan yang terpakai dan dilindungi di bawah semua hak cipta, cap dagang dan undang lain yang undang-undang yang berkaitan. Tiada apa-apa di Laman harus ditafsirkan sebagai memberikan apa-apa lesen atau hak untuk menggunakan atau mengedarkan apa-apa kandungan Laman luar , tanpa perjanjian bertulis ekspres atau Pemilik Kandungan berkenaan yang lain.

 • Bidang kuasa

  Kandungan, operasi dan tafsiran laman web ini dan Terma Penggunaan akan ditadbir oleh undang-undang Victoria, Australia. Pengguna bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa tidak eksklusif Mahkamah Victoria sekiranya berlaku pertikaian yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, laman web ini.

 • Perubahan kepada terma dan syarat

  BG boleh meminda terma dan syarat ini dari semasa ke semasa dengan menyiarkan versi yang dipinda itu kepada laman web ini. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa terma dan syarat ini untuk mengetahui sebarang perubahan. Penggunaan berikutnya atau berterusan , merupakan penerimaan apa-apa perubahan.

  Jika mana-mana bahagian Terma Penggunaan adalah atau menjadi tidak sah, ia tidak akan menjejaskan kesahan dan penguatkuasaan peruntukan yang tinggal. Bahagian yang tidak sah akan digantikan oleh peruntukan yang sah dan mempunyai kesan sehampir mungkin dengan kesan sebahagian bahagian yang tidak sah.

Dikemaskini February 21, 2023