Privacy

Website van de Buchanan Group - Home Tester Club

Gegevensbescherming

LAATSTE UPDATE: September 2020

We nemen de bescherming en de veiligheid van uw persoonsgegevens en de naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming zeer serieus. Persoonlijke gegevens hebben betrekking op alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder informeren wij u over welke gegevens worden verzameld wanneer u onze website gebruikt en of u lid bent van de Home Tester Club en hoe wij deze gebruiken.

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor de lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

1. BEHEERDER

Wij

Buchanan Advertising (Deutsche) GmbH
Landsberger Straße 284
80687 Munich
E-mail: germany@hometesterclub.com

zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

 

2. GEGEVENSBESCHERMINGSFUNCTIONARIS

Onze functionaris voor gegevensbescherming is Mr Hannes Oenning, u kunt per post contact met hem opnemen via het bovenstaande adres (‘FAO verantwoordelijke gegevensbescherming’) of per e-mail via: dsb@hometesterclub.com

3. DOEL EN WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens zoals wordt beschreven in onderstaand privacybeleid en overeenkomstig met de betreffende wetten voor gegevensbescherming.

a) Bezoek van de Home Tester Club-website

Als u alleen onze website bezoekt, dit wil zeggen als u geen contact met ons opneemt via e-mail of via ons contactformulier, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server doorstuurt. Als u onze website wil bekijken, als u bijvoorbeeld productbeoordelingen wil lezen zonder u als lid te registreren, zullen we de volgende gegevens verzamelen, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website te kunnen weergeven en de stabiliteit en veiligheid ervan te kunnen garanderen:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-toegangsstatus
 • Betreffende hoeveelheid overgedragen data
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en de interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

 

Als u ervoor kiest om met ons te communiceren (bijv. via e-mail of via ons contactformulier), kunnen we uw e-mailadres en uw voor- en achternaam verzamelen, naast andere gegevens die u ons bij communicatie verstrekt, afhankelijk van het communicatiekanaal.

We gebruiken uw gegevens alleen voor het doeleinde waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt, bijv. om u in staat te stellen onze website te bezoeken of om uw verzoek voor contact te verwerken.

Om het bezoeken van onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij ook gebruik van zogenaamde cookies. Voor details verwijzen wij u naar ons Consent Management Platform.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het bezoek van onze website is ons legitiem belang. Dit bestaat enerzijds uit het onderhouden van de functionaliteit van onze website en anderzijds uit het beantwoorden van eventuele vragen die u aan ons stelt.

b) Registratie als lid van de Home Tester Club

Als u lid wordt van onze Home Tester Club, worden de gegevens die u ons tijdens de registratie verstrekt en die voor dit doel nodig zijn ("verplichte velden"), verzameld. Deze omvatten momenteel:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortemaand en -jaar
 • E-mailadres

Voor het ontvangen van producten om te testen, moet u uw adres opgeven.  Het is niet verplicht om uw adres op te geven om een Home Tester Club-account aan te maken.  Tijdens registratie kunt u, op vrijwillige basis, uw telefoonnummer verstrekken.

Tijdens het instellen van uw account, zult u nog andere verplichte velden moeten invullen. Deze zijn bijv.

 • Grootte van uw huishouden
 • Aantal en leeftijd van de kinderen
 • Uw geschatte jaarinkomen, met de mogelijkheid om dit niet bekend te maken

U hebt ook de mogelijkheid om, op vrijwillige basis, een profielfoto op te slaan en links te creëren naar uw sociale media-accounts (Instagram en Facebook). In dit kader is het mogelijk dat we meer gegevens van u ontvangen.

 • Als u uw Facebook-account koppelt, ontvangen we uw e-mailadres, uw naam, uw geboortedatum (als u deze hebt opgegeven) en uw gebruikers-ID van Facebook.
 • Als u uw Instagram-account koppelt, ontvangen we uw gebruikers-ID van Instagram, uw accountnaam en informatie over het aantal volgers dat u heeft.

In beide gevallen zullen we ook een profielfoto ontvangen die u mogelijk op uw sociale media-account heeft opgeslagen.

Om u als lid te kunnen registreren, hebben we uw naam en een geldig e-mailadres nodig. Zonder deze gegevens is registratie onmogelijk, omdat we voor elk lid een individueel e-mailadres nodig hebben om u persoonlijk als onze contractuele partner te kunnen contacteren. Daarnaast verifiëren we het e-mailadres dat u opgaf tijdens de registratie als lid, door u een e-mail te sturen met een link die u moet bevestigen om uw registratie als lid te voltooien (zogenaamde ‘dubbele opt-in’).
We hebben uw adres nodig om u eventuele producttests te kunnen toesturen.

U moet uw leeftijd opgeven, omdat we alleen volwassenen toestaan om lid te worden.

Bovendien zijn ook uw zogenaamde socio-demografische gegevens, zoals leeftijd, geslacht, grootte van het gezin, aantal kinderen en jaarlijks inkomen, absoluut noodzakelijk om representatieve groepen van deelnemers te bepalen.

Zonder de bovenstaande verplichte gegevens te verstrekken, is lidmaatschap van de Home Tester Club helaas niet mogelijk.

Als we tijdens de registratie uw telefoonnummer verzamelen, zullen we dat gebruiken om vragen die we mogelijk hebben bij het geven of indienen van uw evaluatie per telefoon, op te helderen. We kunnen uw telefoonnummer ook gebruiken om u er aan te herinneren dat u een beoordeling moet indienen nadat u hebt deelgenomen aan een producttest.

U kunt een profielfoto toevoegen om uw bijdragen een persoonlijk tintje te geven.

U kunt uw Facebook- of Instagram-account koppelen zodat we ook via een ander kanaal met u kunnen communiceren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om u via de nieuwsfunctie van uw sociale media-account te herinneren om een beoordeling in te dienen nadat u hebt deelgenomen aan een producttest. Aan de andere kant kunnen wij, door uw sociale media-accounts te koppelen, leden identificeren die actief zijn op social media voor onze producttesten. Het stelt ons ook in staat om onze producttesten grondiger te evalueren.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer u registreert als een lid van de Home Tester Club, is uw interesse in het lid worden van HTC en, na registratie, uw lidmaatschap (punt (b) of Art. 6(1) AVG). De wettelijke basis voor de verwerking van door u op vrijwillige basis verstrekte persoonsgegevens is de toestemming die u hebt gegeven door de gegevens in te voeren (punt (a) of Art. 6(1) AVG).

c) Aanvraag van een producttest

Als u ervoor kiest om u aan te melden voor deelname aan een producttest als lid van de Home Tester Club, zult u meestal aanvullende specifieke vragen moeten beantwoorden. Dit kunnen vragen zijn over uw ervaring met het testproduct of gelijkaardige producten of uw interesses en gewoonten met betrekking tot dat type van product. Dit kunnen ook vragen zijn over uw levensstijl, socio-demografische toestand of consumentengedrag. Afhankelijk van het product kunnen wij in individuele gevallen ook zogenaamde gevoelige gegevens verzamelen, bijvoorbeeld informatie over uw gezondheid met betrekking tot het betreffende testproduct. In deze context zult u ook worden gevraagd om uw adresgegevens te bevestigen of bij te werken.

We hebben deze gegevens nodig en gebruiken ze om te bepalen of u tot de doelgroep van de betreffende producttest behoort. Als u deze specifieke vragen niet beantwoordt, zult u niet in aanmerking kunnen komen voor een producttest.

Voor sommige producttesten, gebeurt de selectie van deelnemers in twee fasen. Tijdens de eerste fase controleren we of u voldoet aan de verplichte socio-demografische criteria, aan de hand van de antwoorden die u hebt gegeven. Zodra een kandidaat de vrijwillige gegevens heeft verstrekt, zal er een automatische controle worden uitgevoerd, dit wil zeggen een controle waarbij er geen van onze werknemers de gegevens bekijken, om te bepalen of de kandidaat voldoet aan de specifieke vereisten.
Tijdens de tweede fase, worden de uiteindelijke deelnemers voor de producttest gekozen uit alle kandidaten die de eerste fase met succes hebben doorlopen.  Selectie, die mogelijk geautomatiseerd is, wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot, uw activiteit bij Home Tester Club, uw vorige deelnames aan en voltooiing van producttesten, uw antwoorden op de vragen met betrekking tot socio-demografische status.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij de aanvraag voor deelname aan een van onze producttesten, is uw uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven tijdens uw registratie voor de producttest. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor het bepalen van het aanvaarden van uw verzoek, is ons legitiem belang. Hierdoor kunnen we bepalen of u in aanmerking komt voor een van onze producttesten, dit wil zeggen of u tot de gedefinieerde doelgroep behoort.

d) Gebruik van het Home Tester Club-platform

i) Indienen van beoordelingen en deelname aan producttesten
Als u als lid van de Home Tester Club een beoordeling indient of deelneemt aan een producttest, worden de gegevens die u ons in dit kader verstrekt, verzameld, afhankelijk van het feit of u hebt gekozen voor een "privéprofiel" of een "openbaar profiel".

 • Privéprofiel

Als u een product beoordeelt of deelneemt aan een producttest en vervolgens een beoordeling indient en een "privéprofiel" heeft, wordt de beoordeling gepubliceerd onder uw voornaam en de datum waarop de beoordeling is ingediend.

 • Openbaar profiel

Als u een product beoordeelt of deelneemt aan een producttest en vervolgens een beoordeling indient en een "openbaar profiel" hebt, wordt de beoordeling gepubliceerd onder uw ledennaam en met uw stad/woonplaats en uw profielfoto, als u die heeft opgeslagen. Met een openbaar profiel kunnen andere leden niet alleen uw voornaam zien, maar ook uw stad, uw toetredingsdatum, al uw gepubliceerde reviews en uw profielfoto, als u er een heeft geüpload. U kunt uw profiel op elk gewenst moment instellen als privé of openbaar in uw ledenprofiel onder "Mijn Dashboard" - "Instellingen" - "Beveiliging".

In beide gevallen kunt u ook een foto of video (hierna ‘Inhoud’ genoemd) aan uw beoordeling toevoegen, waarmee u of anderen kunnen worden geïdentificeerd. Deze inhoud wordt daarna op het Home Tester Club-platform geplaatst en, indien van toepassing, op de sociale mediakanalen van de Home Tester Club (Instagram en Facebook). Deze inhoud mag ook door onze klanten worden gebruikt voor reclamedoeleinden n elke vorm (bijv. op folders, brochures of ander drukwerk), in digitale vorm (bijv. als een nieuwsbrief) en op verschillende kanalen die eigendom zijn van de klant (bijv. Instagram, Facebook, YouTube), maar alleen als u ons hiervoor, voor elk afzonderlijk geval, uw toestemming geeft.

Bekijk ook onze Voorwaarden bij het verstrekken van Inhoud. Deze specificeren onder andere de omvang van de gebruiksrechten voor Inhoud die u aan ons doorgeeft en vrijgeeft voor publicatie. Als u Inhoud toevoegt, worden onze voorwaarden als een link aan u verstrekt, zodat u ze kunt bekijken.

ii) Deelname aan onderzoeken
Als een Home Tester Club-lid, kunt u ook deelnemen aan onze enquêtes., Dit kunnen algemene enquêtes zijn over algemene of specifieke onderwerpen en projecten of producttestonderzoeken na deelname aan een producttest of project.

 • Algemene enquêtes: Als u deelneemt aan een van onze algemene enquêtes, worden u aanvullende algemene of specifieke vragen gesteld, bijvoorbeeld over uw interesses en gewoontes, uw koopgedrag of uw mening over bepaalde algemene of specifieke lifestyle-onderwerpen. Uw individuele antwoorden of deelname aan het onderzoek zal niet worden gepubliceerd. Wij kunnen alle verstrekte antwoorden in geaggregeerde vorm gebruiken en publiceren, hetzij door onszelf, hetzij door onze klanten. Het doel van de enquêtes is om informatie te verzamelen die ons in staat stelt om bepaalde producten aan te bieden aan bepaalde mensen en om een indruk te krijgen van onze gemeenschap. Dit stelt ons in staat om u specifiek te selecteren en te benaderen voor deelname aan specifieke projecten.
 • Onderzoeken van producttesten: Als u deelneemt aan onze onderzoeken van producttest enquetes volgend op deelname aan een producttest, zullen we u aanvullende algemene of specifieke vragen stellen, waarvan sommige product specifiek, meestal over uw ervaring met het geteste product. Het doel is om resultaten te bundelen over de ervaring met het bepaalde product. Daarnaast kunnen we onderzoeksresultaten gebruiken om beoordelingen op te stellen, die ofwel door onszelf of door onze klanten in samengestelde vorm worden gepubliceerd (bijv. “85% van 500 testers zou het product aan anderen aanbevelen!”). In deze gevallen wordt uw identiteit niet vrijgegeven.

iii) Deelname aan wedstrijden
Als lid, kunt u aan wedstrijden deelnemen, die we nu en dan organiseren. In deze context is het mogelijk dat u aanvullende inhoud moet leveren, bijv. met betrekking tot uw mening over of uw ervaring met een producttest (bijv. video’s). Anders kunt u niet deelnemen aan de wedstrijd.

iv) Gebruik van campagne-hashtags
Ongeacht het feit of uw sociale mediaprofielen zijn gekoppeld of niet, kunt u altijd zogenaamde ‘campagne-hashtags’ gebruiken. Als u dit doet, zult u via een post op de hoogte worden gebracht en kunt u deze post vervolgens zelf op uw website of sociale mediakanalen plaatsen. Onze klanten kunnen hetzelfde doen. Uw identiteit kan, afhankelijk van de inhoud van uw post, bekend worden gemaakt, als u bijvoorbeeld uw echte naam gebruikt als naam voor uw sociale mediaprofiel of wanneer deze in de post zelf zichtbaar is. Door de campagne-hashtag te gebruiken, gaat u er mee akkoord dat zulke posts gedeeld kunnen worden.

v) Gebruik van de hashtag ‘hometesterclubnl’
Als u de hashtag ‘hometesterclubnl’ gebruikt, kunnen uw posts automatisch op onze website worden geplaatst, als u een openbaar profiel heeft. Door de hashtag ‘hometesterclubde’ te gebruiken, gaat u er mee akkoord dat zulke posts gebruikt kunnen worden.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u het Home Tester Club-platform gebruikt (Deel 3(d)(i)-(v)), is, tenzij anders wordt aangegeven, uw lidmaatschap van de Home Tester Club, dat op elk moment kan worden beëindigd, evenals de door u aanvaarde gebruiksvoorwaarden.

 

4. OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Indien nodig, gebruiken we serviceproviders die strikt gebonden zijn aan instructies, om ons te ondersteunen, bijv. met logistiek en afhandeling (dat wil zeggen het verzenden van producten voor producttesten), EDP of het archiveren en vernietigen van documenten, en met wie afzonderlijke contracten hebben voor gegevensverwerking zijn afgesloten, om de veiligheid en de naleving van de wet met betrekking tot het verwerken van gegevens te garanderen. In deze context, krijgen serviceproviders alleen toegang tot uw gegevens voor zover dat nodig is om de betreffende dienst te leveren. Uw gegevens zullen niet worden overgedragen aan derden, tenzij we dit wettelijk verplicht zijn (bijv. in geval van een verzoek van een autoriteit of rechtbank) of wanneer u ons de toestemming hebt gegeven om dit in individuele gevallen te doen.

 

5. OVERDRACHT NAAR EEN DERDE LAND

We kunnen informatie en persoonsgegevens uitwisselen binnen de Buchanan Group, dit wil zeggen in een zogenaamde derde-landoverdracht. We hebben de zogenaamde EU standaard contractuele clausules opgenomen, om te zorgen voor een voldoende niveau van gegevensbescherming, overeenkomstig de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De huidige EU standaard contractuele clausules kunnen worden bekeken via de volgende link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

 

6. BEWAARPERIODE

Uw gegevens zullen worden bewaard zo lang dat nodig is voor het doel waarvoor ze werden verzameld en er geen wettelijke verplichtingen voor bewaring hun verwijdering verhinderen.

Uw gegevens als een Home Tester Club-lid zullen worden opgeslagen, zolang uw ledenprofiel of de post waarop u hebt gereageerd, die u hebt beoordeeld of hebt geplaatst bestaat en beschikbaar is op het platform. U kunt uw lidmaatschap van de Home Tester Club te allen tijde opzeggen, door uw account te verwijderen in uw ledenprofiel onder ‘Mijn Dashboard’ – ‘Instellingen’ – ‘Beveiliging’.

Als u wordt gevraagd om gevoelige gegevens aan de Home Tester Club te verstrekken, wordt u vooraf op de hoogte gesteld van het verstrekken van deze gegevens.  U bent in geen geval verplicht om deze gegevens aan Home Tester Club te verstrekken. Gevoelige gegevens die u hebt verstrekt, worden voor een periode van zes maanden opgeslagen.

Als u na de registratie gegevens heeft ingevoerd tijdens het gebruiken van het platform, blijven deze gegevens opgeslagen zo lang uw Home Tester Club-account bestaat. U kunt uiteraard te allen tijde uw posts (bijv. foto’s, video’s, beoordelingen) anonimiseren in uw ledenprofiel onder ‘Mijn Dashboard’ – ‘Mijn Uploads’ of ‘Mijn Dashboard’ – ‘Mijn beoordelingen’ of u kunt uw account verwijderen. Alle persoonsgegevens die aan uw account zijn verbonden, zullen worden ingekort. Bovendien zal uw voornaam of bijnaam worden gebruikt met betrekking tot uw posts – uw voornaam of bijnaam zullen uw identiteit niet vrijgeven na het wissen van de andere gegevens van uw lidmaatschap.

 

7. UW RECHTEN

Met betrekking tot uw persoonsgegevens, heeft u de volgende rechten jegens ons:

 • Recht op toegang,
 • Recht op correctie of verwijdering,
 • Recht op beperking van verwerking,
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, voor zover wij uw gegevens op grond van gerechtvaardigde belangen verwerken
 • Recht op gegevensportabiliteit

U heeft ook het recht om elke toestemming, die u heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens en die op latere datum ingaat, in te trekken, zonder beïnvloeding van de rechtsgeldigheid voor verwerking op basis van inhoud voor de intrekking. Als u wordt beïnvloed door automatische verwerking, op basis van uw uitdrukkelijke toestemming door het vrijgeven van uw gegevens, heeft u het recht op menselijke interventie voor het deel van de beheerder, om uw standpunt duidelijk te maken en de beslissing aan te vechten.
Bovendien heeft u het recht om een klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in een lidstaat van uw verblijfsplaats, werklocatie van de vermeende inbreuk op de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Voor de uitoefening van de bovengenoemde rechten en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar de onder punt 1 genoemde contactgegevens of nemen wij contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 

8. BEVEILIGING

We hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de gegevens die door ons worden verzameld en verwerkt, worden beschermd tegen onbevoegde toegang, verlies vernietiging en manipulatie. Het spreekt voor zich dat de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming worden nageleefd. We willen er echter op wijzen dat geen enkele gegevensoverdracht via het internet honderd procent veilig is.

 

9. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Voor uw gebruiksgemak, kan deze website links naar andere website bevatten. Dit privacybeleid is niet van toepassing op die andere websites. Wij raden u aan de respectievelijke mededelingen over gegevensbescherming te lezen om informatie te verkrijgen over het verzamelen en verwerken van gegevens.

 

10 . UPADATES

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen of aan te passen. We vragen u daarom om het af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de laatste versie wanneer u de website bezoekt.