ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ The Brand Power Company

การใช้งานเว็บไซต์ของคุณที่มีข้อกำหนดเหล่านี้ (เรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์") และคุณสมบัติที่เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ อาจได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราว กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย The Brand Power Company ("บริษัท") เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับและใช้ได้เฉพาะผู้มีอายุ 18 ปี หรือมากกว่า ซึ่งอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ ไต้หวัน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา หากคุณมาจากเขตอำนาจอื่น หรือมีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในทางใดทางหนึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกดูเว็บไซต์นี้ การใช้ข้อมูลใดก็ตาม และ/หรือการส่งข้อมูลให้กับบริษัท ถือว่าคุณยินยอมและผูกพันที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบาย และประกาศที่ระบุไว้ในหน้านี้ ("ข้อกำหนด") รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำธุรกรรมนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ การปฏิเสธการรับประกัน การยกเว้นและข้อจำกัดด้านความเสียหายและการเยียวยา และทางเลือกกฎหมายออสเตรเลีย

เราอาจอัปเดตเว็บไซต์นี้และข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณหลังจากที่เราประกาศการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้จะถือว่าคุณยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น คุณยินยอมที่จะทบทวนข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะ เพื่อรับรองว่าคุณมีความคุ้นเคยกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในฉบับล่าสุด บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและไม่ว่าในเวลาใดก็ตามที่จะยุติเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ หรืออาจระงับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ คุณยอมรับว่าคุณไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากเว็บไซต์นี้ยุติ หรือความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณอาจโพสต์บนเว็บไซต์นั้นถูกยกเลิก

เนื้อหาของบริษัท

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้จัดทำโดยบริษัท หรือผู้ออกใบอนุญาตของบริษัท รวมถึงภาพพิมพ์ ภาพถ่าย รูปภาพ ภาพหน้าจอ ข้อความ ไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ทางดิจิทัล เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์และชื่อโปรแกรม คำขวัญ และการรวบรวมข้อความข้างต้น ("เนื้อหาของบริษัท") ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทและผู้ออกใบอนุญาต และได้รับการคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกาและภายใต้เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ระหว่างประเทศ

คุณตกลงที่จะไม่ดาวน์โหลด แสดง หรือใช้เนื้อหาของบริษัทที่อยู่บนเว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ใด ๆ ในการแสดงเป็นสาธารณะ บนเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่ของบริษัท ในลักษณะอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้บริโภคอันเป็นการทำให้เสื่อมเสียหรือทำให้เสียชื่อเสียงของบริษัท และ/หรือผู้ออกใบอนุญาตของบริษัท ซึ่งทำให้ความเข้มแข็งด้านคุณสมบัติของบริษัทหรือผู้ออกใบอนุญาตลดลง หรือฝ่าฝืนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของผู้ออกใบอนุญาต นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะไม่ใช้เนื้อหาของบริษัท หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ในทางที่ผิด

หากคุณเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ และคุณเชื่อว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ของคุณถูกละเมิด กรุณาให้ข้อมูลต่อไปนี้กับเราตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่าง:
หากคุณเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ และคุณเชื่อว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ของคุณถูกละเมิด กรุณาให้ข้อมูลต่อไปนี้กับเราที่ [email protected] ระบุหัวข้อว่า "แจ้งเรื่องการละเมิด DMCA":

(ก) คำอธิบายของงานลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด
(ข) อธิบายว่าเนื้อหาส่วนใดบนเว็บไซต์ที่คุณอ้างว่ามีการละเมิด
(ค) ข้อมูลติดต่อของคุณที่เราสามารถติดต่อได้ และอีเมลเพื่อให้บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิสามารถติดต่อคุณได้
(ง) คำแถลงของคุณที่คุณเชื่อโดยสุจริตใจว่าการใช้งานที่ขัดแย้งกันนั้นไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย
(จ) คำแถลงของคุณ ทีกล่าวภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จว่าข้อมูลข้างต้นในประกาศของคุณนั้นถูกต้อง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ
(ฉ) ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือลายมือชื่อที่เขียนด้วยลายมือของคุณ

การใช้เว็บไซต์และนโยบายการโพสต์

ข้อกำหนดต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ: (ก) คุณจะไม่ใช้คุณสมบัติการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ดูถูก ก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น คุกคาม ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ทำให้อับอาย ลามก ข่มขู่ หรือเกลียดชัง (ข) คุณจะไม่อัปโหลด โพสต์ ทำซ้ำ หรือแจกจ่ายข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองตามลิขสิทธิ์หรือสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ (รวมถึงสิทธิการเผยแพร่และความเป็นส่วนตัว) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิดังกล่าวก่อน (ค) คุณจะไม่เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้คนอื่น (ง) คุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ใด ๆ โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทอย่างชัดแจ้ง (จ) คุณจะไม่อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือส่งเนื้อหาโฆษณาหรือสื่อส่งเสริมการขายใด ๆ หรือรูปแบบอื่นใดในการชักชวน หรือการติดต่อสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต (ฉ) คุณจะไม่อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมลหรือส่งเนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัสหรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นใด ไฟล์ หรือโปรแกรมที่อาจขัดจังหวะ จำกัด หรือแทรกแซงการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือโทรคมนาคม

คุณสามารถส่งภาพถ่าย โพสต์งานเขียน และเนื้อหาอื่น ๆ ("เนื้อหาของผู้ใช้") ในบางส่วนของเว็บไซต์เป็นครั้งคราว การใช้คุณสมบัติเหล่านี้เป็นการยอมรับว่าคุณจะไม่โพสต์เนื้อหาใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ละเมิดสิทธิของผู้อื่น หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ลามก ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น ข่มขู่ คุกคาม ดูถูก เกลียดชัง เหยียดเชื้อชาติ ละเมิดสิทธิ อนาจาร รุนแรง หรือน่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสมตามที่บริษัทกำหนด ว่าคุณจะไม่โพสต์เนื้อหาใด ๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลใด ๆ ละเมิดสิทธิรูปภาพหรือความเป็นส่วนตัว/การเผยแพร่ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด หรือสิ่งใดก็ตามที่คุณอยู่ภายใต้ข้อผูกพันตามสัญญาที่จะเก็บเป็นส่วนตัวหรือเป็นความลับ ว่าคุณจะไม่ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือองค์กรใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบุคลากรของบริษัท หรือบิดเบือนความสัมพันธ์กับบุคคลหรือองค์กรอื่น คุณจะไม่โพสต์เนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัส ไฟล์ที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการทำงานของเว็บไซต์หรือคุณสมบัติของเว็บไซต์ คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณไม่มีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในบัญชีใด ๆ ที่คุณอาจมีกับเรา หรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ในนั้น บริษัทอาจยกเลิกบัญชีของคุณ และลบเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อ และโดยไม่แจ้งให้ทราบ หากบริษัทเห็นว่าคุณละเมิดข้อกำหนด กฎหมายเหล่านี้ หรือด้วยเหตุผลอื่นใด บริษัทไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่ถูกลบออกจากเว็บไซต์ของเรา และขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบัญชีผู้ใช้อย่างถาวร

โดยการแสดง การเผยแพร่ หรือการโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ในหรือผ่านทางเว็บไซต์ คุณให้สิทธิ์บริษัทซึ่งไม่ผูกขาด โอนสิทธิ์ย่อย ทั่วโลก จ่ายเต็มจำนวน ไม่มีค่าสิทธิ์ในการใช้ ดัดแปลง ปฏิบัติต่อสาธารณชน แสดงต่อสาธารณชน ทำซ้ำ และจำหน่ายเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวในสื่อใด ๆ และทั้งหมดที่รู้จักในปัจจุบันหรือพัฒนาขึ้นหลังจากนี้ โดยไม่มีข้อกำหนดให้ชำระเงินให้คุณหรือบุคคลภายนอกหรือจำเป็นต้องขออนุญาตจากบุคคลภายนอก ใบอนุญาตนี้ประกอบด้วยสิทธิ์ในการเป็นแม่ข่าย ดัชนี แคช จำหน่าย และติดป้ายเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ รวมถึงสิทธิ์ในการใช้สิทธิช่วงเนื้อหาของผู้ใช้ต่อบุคคลภายนอก รวมถึงผู้ใช้อื่น ๆ เพื่อใช้บนสื่อหรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่รู้จักในปัจจุบันหรือพัฒนาขึ้นหลังจากนี้ เช่น สำหรับใช้ในโทรศัพท์มือถือ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์วิดีโอหรือเพลง นอกจากนี้ ตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย คุณสละสิทธิ์ทางศีลธรรมทั้งหมดภายในขอบเขตที่แน่ชัดและสละสิทธิ์ไม่ได้ในเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว และตามขอบเขตที่การสละสิทธิ์ไม่สามารถบังคับใช้ได้ คุณทำสัญญาและจะไม่ใช้สิทธิ์ทางศีลธรรมกับบริษัท หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด คุณยังคงรักษาสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทั้งหมดในเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ และคุณยังคงมีสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณในแบบที่คุณเลือก ภายใต้ข้อกำหนดและใบอนุญาตเหล่านี้ดังที่อธิบายไว้ คุณแสดงให้เห็นและรับรองว่า คุณเป็นเจ้าของเนื้อหาที่คุณส่ง แสดง เผยแพร่ หรือโพสต์ในเว็บไซต์ และมีสิทธิ์ที่จะให้ใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้ และการแสดง การเผยแพร่ หรือการโพสต์เนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่ง และการใช้ของเราไม่ได้และจะไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิสาธารณะ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในสัญญา หรือสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด หรือสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ

คุณตกลงที่จะชดใช้และดูแลบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้รับจ้างทำเว็บไซต์ และเจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของพวกเขาแต่ละคน โดยพนักงานและตัวแทนปลอดภัยจากการเรียกร้อง ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมของทนาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการละเมิดของคุณต่อกำหนดเหล่านี้ หรือการละเมิดใด ๆ จากผู้ในอุปการะของคุณ หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหา ของผู้ติดตามของคุณหรือที่เกิดจากการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณส่ง โพสต์ หรือให้ไว้กับบริษัท หรือเว็บไซต์นี้

การเชื่อมต่อด้านเนื้อหาที่กำลังเปิดเผย

เราอาจขอให้คุณวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ภายนอกเป็นครั้วคราว เพื่อแลกเปลี่ยนกับการรีวิวของคุณ คุณอาจได้รับสิทธิประโยชน์ โดยไม่จำกัดถึงการได้รับผลิตภัณฑ์ที่ต้องวิจารณ์ฟรี คุณแสดงให้เห็นและรับรองว่า คุณจะเปิดเผยสิ่งที่คุณได้รับการชดเชยหรือผลิตภัณฑ์ฟรี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสำหรับการรีวิวที่ซื่อสัตย์

จะเปิดเผยได้อย่างไร? ง่ายมาก หากคุณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณนอก Home Tester Club เราขอแนะนำให้คุณใช้แฮชแท็กการเปิดเผย (#) เหมือนแฮชแท็กดังต่อไปนี้
"ฉันชอบที่ได้เป็นสมาชิกของ Home Tester Club #ตัวอย่างฟรี"
"เพิ่งได้รับ [product name] ฟรีจาก Home Tester Club ขอบคุณมาก!"
"ได้เปลี่ยนไปใช้ [product name] หลังจากทดลองใช้ หลงรักเลย #ตัวอย่างฟรี"

หากคุณกำลังรีวิวใน www.hometesterclub.com คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มแท็กเหล่านี้ เราจะเพิ่มแท็กให้คุณโดยอัตโนมัติผ่านแท็ก "ทดสอบที่บ้าน" ที่ใช้กับการรีวิวของคุณ

จำไว้ว่า เราต้องการให้คะแนนและการรีวิวของคุณตรงไปตรงมา เราอยากให้คุณบอกเราจริง ๆ เกี่ยวกับความคิดที่คุณมีต่อผลิตภัณฑ์ โดยใช้คำพูดและสไตล์ของคุณเอง เพื่อนของคุณและสมาชิก Home Tester Club จะสนใจสิ่งที่คุณได้สัมผัส ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นคุณควรใช้ผลิตภัณฑ์สองสามครั้ง และให้ความคิดเห็นที่ละเอียดถี่ถ้วน

การระบุว่าคุณได้รับผลิตภัณฑ์ฟรีช่วยให้การรีวิวทั้งหมดที่เขียนโดยสมาชิก Home Tester Club มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ

เหตุใดเราจึงขอให้คุณทำเช่นนั้น? เพื่อช่วยให้ทุกคนรู้ช่องทางในการรีวิว และเราต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกของเราทุกคนปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐกำหนด

บัญชี รหัสผ่าน และการรักษาความปลอดภัย

เว็บไซต์อาจจำเป็นต้องมีการลงทะเบียน หรืออาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพื่อเข้าร่วมในคุณสมบัติบางอย่างหรือเข้าถึงเนื้อหาบางอย่าง หากคุณสร้างบัญชีหรือส่งข้อมูล คุณต้องดำเนินการตามกระบวนการที่ระบุโดยให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และถูกต้องตามที่ร้องขอโดยแบบฟอร์มลงทะเบียนที่บังคับใช้ คุณมีความรับผิดชอบในการรักษาสกุลเงิน ความสมบูรณ์ และความถูกต้องของข้อมูลของคุณ และการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดของคุณถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ คุณมีความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงในการเก็บรักษารหัสผ่านและบัญชีของคุณให้เป็นความลับ นอกจากนี้ คุณยังเป็นผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต คุณยินยอมที่จะแจ้งบริษัททันทีเมื่อมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ คุณยินยอมที่จะไม่ส่งอีเมล โพสต์ หรือเผยแพร่รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใดที่ให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์

การรับรองและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัทไม่รับรองเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคุณสมบัติบนเว็บไซต์นี้ เนื้อหา เนื้อหาของผู้ใช้ หรือคุณสมบัติเว็บไซต์อื่นใด และไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดทั้งหมดในกรณีที่บริการใด ๆ ล้มเหลว คุณรับทราบว่าการกำหนดความเชื่อถือใด ๆ ในเนื้อหาหรือระบบดังกล่าวจะเป็นความเสี่ยงของคุณเอง บริษัทไม่ได้ทำการรับรองเกี่ยวกับระยะเวลาที่เนื้อหาหรือเนื้อหาของผู้ใช้จะถูกเก็บรักษา

บริษัทไม่รับรอง ตรวจสอบ ประเมิน หรือรับประกันข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากผู้ใช้ และไม่พิจารณาสิ่งใดว่าเป็นการรับรอง การตรวจสอบ หรือการรับประกันเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ คุณต้องไม่สร้างหรือแจกจ่ายข้อมูล รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงโฆษณา ข้อมูลประชาสัมพันธ์ หรือสื่อการตลาดอื่น ๆ หรือรวมถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ใด ๆ ที่มีหรือแนะนำการรับรองโดยบริษัท โดยไม่มีการตรวจสอบและอนุมัติล่วงหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

เว็บไซต์นี้มีไว้ให้ภายใต้หลักการของ "ตามสภาพ เท่าที่มีอยู่" ไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงผู้ที่มีความสามารถในการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ที่ทำขึ้นโดยคำนึงถึงเว็บไซต์หรือข้อมูลใด ๆ หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม รวมถึงความประมาทเลินเล่อ บริษัทจะไม่รับผิดใด ๆ ต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ที่เกิดจากภาระภาษี ความเสียหายพิเศษ ที่เกิดจากการลงโทษ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (เรียกรวมว่า "ความเสียหาย") ที่เป็นผลจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากความผิดพลาด การละเว้น การขัดจังหวะ การลบไฟล์ ข้อผิดพลาด ความบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่งผ่าน หรือความล้มเหลวด้านประสิทธิภาพใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัทหรือไม่ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงเหตุสุดวิสัย ความล้มเหลวของสายการสื่อสาร การโจรกรรม การทำลาย หรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตตามสถิติของเว็บไซต์ โปรแกรม หรือบริการ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงการกระทำที่ประมาท บริษัท หรือบริษัทในเครือ หรือตัวแทน ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งาน เว็บไซต์ แม้บริษัทจะได้รับคำแนะนำเรื่องความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เขตอำนาจบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัด หรือการยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดจากภาระภาษี ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ ข้อจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่บังคับใช้กับคุณ และย่อหน้าที่กล่าวข้างต้นไม่บังคับใช้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในนิวเจอร์ซีย์ ตามขอบเขตความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยในนิวเจอร์ซีย์เป็นผลจากความประมาท ฉ้อโกง หรือการกระทำที่ไม่ยั้งคิด หรือการประพฤติมิชอบอย่างตั้งใจ

เว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ได้ดูแลหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท การเชื่อมโยงหลายมิติมีไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ และไม่ได้รับการสนับสนุนโดยหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือบริษัทนี้ และบริษัทไม่ได้รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหา ความสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของเว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้น ข้อมูลที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น และบริษัทไม่มีการควบคุมวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือจัดการกับข้อมูลของคุณ

กฎสำหรับการชิงโชค การแข่งขัน เกมรู้ผลชนะทันที และโปรโมชันที่คล้ายกัน

การชิงโชค การแข่งขัน การจับฉลาก การสำรวจ เกม หรือโปรโมชันที่คล้ายกันใด ๆ ที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์อาจกำกับดูแลโดยกฎเกณฑ์เฉพาะที่แยกต่างหากจากและนอกจากข้อกำหนดเหล่านี้ โดยการเข้าร่วมในการชิงโชค การแข่งขัน การจับฉลาก การสำรวจ เกมหรือโปรโมชันที่คล้ายคลึงกันใด ๆ คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนั้น และรวมอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้ บริษัทขอให้คุณอ่านกฎที่บังคับใช้ ซึ่งอาจมีการเชื่อมโยงจากกิจกรรมเฉพาะ

เบ็ดเตล็ด

ทั้งคุณและบริษัทรับทราบและยอมรับว่าไม่มีการจัดตั้งพันธมิตร ซึ่งทั้งคุณและบริษัทไม่มีอำนาจหรืออำนาจในการบังคับหรือผูกมัดผู้อื่น

ข้อกำหนดเหล่านี้จะกำกับดูแลและตีความตามกฎหมายภายในของออสเตรเลีย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักการทางกฎหมาย โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ศาลของออสเตรเลีย (ไม่สามารถบังคับใช้ในฝรั่งเศส) ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต คุณยอมรับว่าข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง และสาเหตุของการกระทำใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ และ/หรือข้อกำหนดเหล่านี้ จะได้รับการแก้ไขเป็นรายบุคคล โดยไม่มีการใช้มาตรการรูปแบบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในนามกลุ่มบุคคล บทบัญญัตินี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ในฝรั่งเศส ข้อกำหนดเหล่านี้ดำเนินการถึงขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย

ในบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา คุณอาจสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ให้แก่เรา กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและแนวทางปฏิบัติด้านการใช้
การที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ อันเนื่องมากจากเหตุสุดวิสัย สงคราม ไฟไหม้ การจลาจล การก่อการร้าย แผ่นดินไหว การกระทำของหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถิ่นที่นอกเหนือจากการควบคุมที่สมเหตุสมผลของบริษัท จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

หากบริษัทไม่ดำเนินการโดยคำนึงถึงการละเมิดของคุณ หรือการละเมิดของผู้อื่นในทุกโอกาส บริษัทจะไม่สละสิทธิ์ในการดำเนินการโดยคำนึงถึงการละเมิดในอนาคตหรือในทำนองเดียวกัน

หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นเป็นโมฆะจากข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ และไม่กระทบต่อความถูกต้อง และการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ

ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคุณและบริษัท และคุณยอมรับเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์หรือบัญชีของคุณ ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและบริษัทเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และบัญชีของคุณ ในการใช้เว็บไซต์ คุณแสดงว่าคุณสามารถเข้าสู่ข้อตกลงที่มีผลผูกพัน และคุณยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้