DMCA

Formulier klachtenproces en mededeling eigendomsrechten

Als je de eigenaar van een handelsmerk of auteursrecht bent en je bent er van overtuigt dat je rechten zijn geschonden, op wat voor manier dan ook, vul dan het onderstaande formulier in en stuur een ondertekend exemplaar op naar onze aangewezen vertegenwoordiger: The Brand Power Company, Inc, Attn: Matt Fitzgerald, 155 Queens Quay East, Toronto, Ontario, M5A 0W4, Canada of per e-mail naar [email protected]. De informatie over onze vertegenwoordiger is overeenkomstig met de Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c)(2).

Na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend meldingsformulier verbreken we de toegang tot het materiaal waarop inbreuk wordt gemaakt en we brengen de persoon die het materiaal heeft geplaatst onmiddellijk op de hoogte dat de toegang is verbroken zoals wij verplicht zijn onder de Copyright Act. Als je melding niet is ondertekend of niet op ons formulier is ingevuld en niet de autorisatietaal bevat van ons formulier, werken we met je samen om een correcte melding in te dienen. Als enige andere informatie ontbreekt op je aanmelding zijn we niet in staat om te reageren op je verzoek.

Overeenkomstig 17 U.S.C. § 512(g)(2), mag de persoon die het materiaal heeft geplaatst een tegenmelding maken bij ons dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde beoordeling van het materiaal. De tegenmelding moet (1) ondertekend zijn, (2) de naam, het adres en telefoonnummer van de persoon en (3) een verklaring bevatten dat de persoon een tegenmelding doet en (4) vermelden dat de persoon akkoord gaat met de rechtsbevoegdheid van de federale rechtbank waar zijn of haar adres is. Als we een dergelijke tegenmelding ontvangen en we besluiten dat we de toegang tot het materiaal willen herstellen, wordt een kopie naar jou verstuurd jou met de melding dat de toegang tot het materiaal binnen tien werkdagen zal worden hersteld. De toegang wordt hersteld tussen de tiende en veertiende werkdag nadat we een tegenmelding hebben ontvangen, tenzij je ons op de hoogte stelt dat je een procedure bent gestart waarin de rechtbank is verzocht de persoon, die het heeft geplaatst tijdens het uitvoeren van de inbreuk op ons netwerk en servers, tegen te houden. Als we besluiten dat we de toegang tot het materiaal niet willen herstellen ontvang je geen verdere informatie.

The Brand Power Company DMCA Takedown klachtenformulier