Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden website Buchanan Group

Je gebruik van de website waarop deze voorwaarden worden weergegeven (samen de "website"), en de functies op deze website zijn onderhevig aan deze gebruikersvoorwaarden, die we van tijd tot tijd kunnen bijwerken.  Lees deze gebruikersvoorwaarden zorgvuldig voordat je deze website gebruikt.  De website is eigendom van en beheerd door Buchara Group ("bedrijf").  Deze website is bedoeld voor en enkel van toepassing voor inwoners van Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten India, Indonesië, Maleisië, Singapore Brazilië, Zuid-Korea, China, Frankrijk en Zuid-Afrika, die 18 jaar of ouder zijn.  Als je je bevindt in een ander gebied of jonger bent dan 18 jaar, mag je deze website niet gebruiken.  Door deze website te gebruiken, op wat voor manier, waaronder maar niet beperkt tot, het bladeren op deze website, gebruik van informatie, en/of indienen va informatie bij het bedrijf, ga je er mee akkoord gebonden te zijn door de voorwaarden, condities, beleidslijnen en meldingen op deze pagina (de "voorwaarden"), waaronder maar niet beperkt tot, het elektronisch uitvoeren van deze transactie, uitsluitingen van garanties, schadeuitsluitingen en -beperkingen, en een keuze voor de Australische wetgeving.

Van tijd tot tijd kunnen we deze website en deze voorwaarden bijwerken.  Je gebruik van deze website, nadat we veranderingen aan deze voorwaarden hebben geplaatst, betekent dat je instemt met deze wijzigingen.  Je gaat ermee akkoord je deze voorwaarden regelmatig opnieuw bekijkt om ervoor te zorgen dat je op de hoogte bent van de meest recente versie.  Het bedrijf mag, naar eigen goeddunken en op elk moment, stoppen met deze website of enig deel daarvan, met of zonder kennisgeving, of kan je gebruik van deze website voorkomen, met of zonder kennisgeving aan je.  Je gaat ermee akkoord dat je geen rechten hebt op deze website en dat het bedrijf niet aansprakelijk is tegenover je of je als deze website wordt stopgezet of je toegang tot de website of enige inhoud die je hebt geplaatst op de website wordt beëindigd.

Bedrijfsinhoud

De inhoud van deze website, die wordt geleverd door het bedrijf of haar licentiehouders, met inbegrip van bepaalde afbeeldingen, foto 's, figuren, schermafbeeldingen, tekst, digitaal downloadbare bestanden, handelsmerken, logo's, product- en programmanamen, slogans, en de compilatie van de voorgaande ("bedrijfscontent") is eigendom van het bedrijf en haar licentiegevers, en is beschermd in de Verenigde Staten en internationaal onder handelsmerk, auteursrecht en andere intellectuele eigendomswetten.

Je stemt ermee in niet te downloaden, weer te geven of gebruik te maken van bedrijfsinhoud op de website voor gebruik in publieke optredens, op andere websites dan deze website voor enig ander commercieel doel, in verband met producten of diensten die niet van het bedrijf zijn, op een andere manier die waarschijnlijk tot verwarring bij de consument leidt, die het bedrijf en haar licentiegevers in diskrediet brengt, die de kracht de eigendommen van het bedrijf of haar licentiegevers, of die anderszins inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf of haar licentiegevers. Verder stem je er mee in om op geen enkele andere manier misbruik te maken van de bedrijfsinhoud of inhoud van derden die wordt weergegeven op deze website.

Als je een eigenaar van een handelsmerk of auteursrechten bent en je gelooft dat je handelsmerk of auteursrechten zijn geschonden, gelieve de volgende informatie aan ons te verstrekken op het onderstaande adres:
Als je een eigenaar van een handelsmerk of auteursrechten bent en je gelooft dat je handelsmerk of auteursrechten zijn geschonden, gelieve de volgende informatie aan ons te verstrekken op privacy@buchanangroup.com met als onderwerp "Melding inbreuk DMCA:

(a) Een beschrijving van waar het auteursrechtelijke materiaal waarvan je beweert waarop inbreuk is gemaakt;
(b) Een beschrijving van het auteursrechtelijke materiaal, waarvan je beweert waarop inbreuk is gemaakt, zich op de website bevindt;
(c) Je contactgegevens waar wij contact met je kunnen opnemen en, indien verschillend, een e-mailadres waarop de vermeende inbreukmakende partij contact met je kan opnemen;
(d) Een verklaring van je dat je te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet toegestaan is door de auteursrechteigenaar, zijn vertegenwoordiger of de wet;
(e) Een verklaring door je, gemaakt onder sanctie van meineed, dat de bovenstaande informatie in je bericht nauwkeurig is en dat je de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om op te treden in naam van de eigenaar van het auteursrecht; en
(f) Je elektronische of schriftelijke handtekening.

Gebruik van de website en plaatsingsbeleid

De volgende vereisten zijn van toepassing op je gebruik van de website: (a) je zult geen gebruik maken van enige elektronische communicatiefuncties van de website voor enig doel dat onwettig, onrechtmatig, beledigend, opdringerig op de privacy van een ander, belagend, smadelijk, lasterlijk, aanstootgevend, obsceen, bedreigend, of hatelijk is; (b) je zult geen informatie, software of ander materiaal beschermd door auteursrecht of enig ander intellectuele eigendomsrecht (evenals de rechten van publiciteit en privacy) uploaden, publiceren, reproduceren of verspreiden, zonder eerst toestemming te hebben verkregen van de eigenaar van de betreffende rechten; (c) je zult geen persoonlijke gegevens van andere gebruikers verzamelen of opslaan; (d) je zult de website niet gebruiken voor commerciële doeleinden die niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd door het bedrijf; (e) je zult geen reclame- of promotiemateriaal, of enige andere vorm van aansporing of ongeoorloofde communicatie uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins verzenden; (f) je zult geen materiaal dat virussen bevat of andere computercode, bestanden of programma's die kunnen onderbreken, beperken, of interfereren met de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins verzenden.

Van tijd tot tijd zul je op bepaalde delen van onze website in staat zijn om foto's, geschreven berichten en bepaalde andere materialen ("gebruikersinhoud")t in te dienen.  Door deze functies te gebruiken, ga je ermee akkoord dat je geen inhoud plaatst die onwettig, schadelijk, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, obsceen is of inbreuk maakt op de privacy van een ander persoon, bedreigend, kwetsend, beledigend, haatdragend, racistisch, onwettige, pornografische, gewelddadige of anderszins aanstootgevend of ongepast zijn, zoals bepaald door het bedrijf; dat je geen inhoud plaatst die persoonlijke gegevens bevat over een afzonderlijke, in strijd met de afbeeldingsrechten of privacy/publiciteit van een andere persoon of entiteit, of iets dat je onder een contractuele verplichting om persoonlijk of vertrouwelijk te houden; dat je je niet zult voordoen als een andere persoon of organisatie, met inbegrip van, waaronder maar niet beperkt tot, het personeel van het bedrijf, of een verkeerde voorstelling maakt van een band met een andere persoon of organisatie; je geen inhoud plaatst die virussen, corrupte bestanden bevat, of enige andere gelijksoortige software of programma's die mogelijk een negatieve invloed hebben op de werking van de website of de functionaliteit van de website.  Verder begrijp je en ga je ermee akkoord dat je geen eigendomsrechten hebt op enig account die je bij ons hebt, of andere toegang tot de website of functies daarin.  Het bedrijf kan je account annuleren en alle gebruikersinhoud geassocieerd met je account op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving verwijderen, indien het bedrijf van mening is dat je deze voorwaarden of de wet hebt geschonden of om een andere reden.  Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige informatie die is verwijderd van onze website en behoudt zich het recht voor om permanent de toegang te beperken tot de website of een gebruikersaccount.

Door het weergeven, publiceren, of anderszins plaatsen van enige gebruikersconcent op of via de website, verleen je hierbij aan het bedrijf een niet-exclusieve, sublicentieerbare, wereldwijde, volledig betaalde, royalty-vrije licentie om te gebruiken, te wijzigen, openbaar uit te voeren, publiekelijk te vertonen, te reproduceren en distribueren van dergelijke gebruikerscontent in enige en alle media die nu bekend zijn of hierna ontwikkeld worden, zonder de verplichting tot betaling aan je of aan een derde partij of de noodzaak van de toestemming van een derde partij. Deze licentie omvat het recht om de enige gebruikerscontant te hosten, indexen, cachen en te taggen, evenals het recht om gebruikersinhoud te sublicentieren aan derden, met inbegrip van andere gebruikers, voor gebruik op andere media of platforms bekend of hierna ontwikkeld, zoals voor gebruik op mobiele telefoons, in video of muzieksoftwareprogramma's.  Daarnaast, voor zover wettelijk toegestaan, doe je hierbij absoluut en onherroepelijk afstand van alle morele rechten voor dergelijke gebruikersinhoud, en voor zover deze vrijstelling niet afdwingbaar is, wordt je hieraan gebonden en stem je ermee in dergelijke morele rechten niet uit te oefenen tegenover het bedrijf of door elke andere persoon aangeduid door het bedrijf.  Je blijft eigenaar van alle rechten op je gebruikersinhoud en je blijft het recht houden op je gebruikerscontent op welke manier je ook kiest, met inachtneming van deze voorwaarden en de licentie die hierin worden beschreven.  Je verklaart en garandeert dat je eigenaar bent van de inhoud die wordt ingediend, weergegeven, openbaar gemaakt, of door jou wordt geplaatst op de website en anderszins het recht hebt op het verlenen van de licentie die hierin wordt uiteengezet, en het weergeven, publiceren of posten van welke inhoud ook die je indient en ons gebruik daarvan is niet en zal niet in strijd zijn met privacy of publiciteitsrechten, auteursrechten, merkrechten, octrooien, contractrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van elke persoon of entiteit.

Je gaat ermee akkoord om het bedrijf, de moederbedrijven, dochterondernemingen, functionarissen, werknemers, en de websiteaannemers en elk van hun bestuurders, werknemers en agenten te vrijwaren van alle claims, schades en kosten, inclusief redelijke honoraria van advocaatkosten, met betrekking tot je schending van deze voorwaarden of enige schending daarvan door je naasten of die het gevolg zijn van het gebruik van de gebruikerscontent die je hebt ingediend, geplaatst op of anderszins verstrekt hebt aan het bedrijf of deze website.

Openbaar maken van materiële verbindingen

Van tijd tot tijd kan je worden gevraagd om producten te beoordelen, met inbegrip van producten van derden. In ruil voor je beoordeling kan je voorzien worden van voordelen, niet beperkt tot het gratis verkrijgen van het te beoordelen product. Je verklaart en garandeert dat je openbaar zal maken dat je een eerlijke vergoeding hebt gekregen of een gratis product in ruil voor je eerlijke beoordeling.

Hoe maak ik dat openbaar? Het is eenvoudig. Als je een opmerking maakt op je ervaring buiten Home Tester Club adviseren we je het gebruik van een openbaarmaking hashtag (#), zoals één van de volgende.
"I hou ervan lid te zijn van de Home Tester Club, #gratismonsters"
"Net gratis [product name] ontvangen van de Home Tester Club, dankjewel"
"Ben overgestapt nadat ik [product name] heb geprobeerd, helemaal geweldig #gratismonster"

Als je aan het beoordelen bent op www.hometesterclub.com hoef je deze tags niet toe te voegen, dit doen we automatisch voor je via de tag "Thuis getest” die wordt toegepast op je beoordeling.

Onthoud, we willen ongecensureerde beoordelingen. Wij willen dat je ons precies vertelt wat je van het product vindt, in je eigen woorden en op je eigen manier. Je vrienden en leden van Home Tester Club zijn geïnteresseerd in je ervaring, zowel positief als negatief. Dus gebruik het product een paar keer op en geef je weloverwogen mening.

Door aan te geven dat je het product gratis hebt ontvangen helpt dit bij het verhogen van de kwaliteit en de geloofwaardigheid van alle beoordelingen die worden gemaakt door de leden van Home Tester Club.

Waarom we je vragen dit te doen? Het helpt iedereen als ze weten dat je beoordelingen maakt, en we willen ervoor zorgen dat al onze leden zich aan de richtlijnen van de Federal Trade Commission houden.

Accounts, wachtwoorden en beveiliging

De website kan registratie vereisen of je anderszins vragen om gegevens te verstrekken om deel te nemen in bepaalde functies of de toegang tot bepaalde inhoud. Als je een account aanmaakt of anderszins gegevens indient, moet je het specifieke proces afronden door het bedrijf te voorzien van actuele, volledige en nauwkeurige gegevens, zoals vereist door geldende registratieformulier. Het is je verantwoordelijkheid de actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid van je gegevens te handhaven, en eventuele schade veroorzaakt door nalatigheid is je eigen verantwoordelijkheid. Het is geheel je eigen verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van je wachtwoord en account te handhaven. Bovendien ben je volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder je account, al dan niet geautoriseerd.  Je stemt ermee in om het bedrijf onmiddellijk op de hoogte stellen van elk onbevoegd gebruik van je account. Je gaat er verder mee akkoord, om ieder gebruikers-ID, wachtwoord, of andere gegevens die je toegang tot de website bieden, te e-mailen, plaatsen of anderszins te verspreiden. 

Representaties en beperkingen van aansprakelijkheid

Het Bedrijf doet geen uitspraken over de betrouwbaarheid van de functies van deze website, de inhoud, de gebruikersinhoud of andere website-functies, en wijst alle aansprakelijkheid af in geval van een storing van de dienst. Je erkent dat het vertrouwen op dergelijke materialen of systemen geheel op eigen risico is. Het bedrijf geeft geen enkele garanties met betrekking tot de periode waarvoor die inhoud of gebruikersinhoud zullen worden bewaard.

Het bedrijf doet geen uitspraken over dan wel controleert, evalueert of waarborgt enige informatie die door gebruikers is verstrekt en niets zal worden beschouwd als een goedkeuring, verificatie of garantie van enige gebruikersinhoud. Je mag geen informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot advertenties, persberichten of andere marketingsmaterialen creëren of verspreiden, of koppelingen naar andere sites opnemen die een goedkeuring bevatten of suggereren door het bedrijf zonder voorafgaande beoordeling en schriftelijke toestemming van het bedrijf.

DEZE WEBSITE WORDT VERSTREKT OP BASIS VAN "ZOALS HET IS, ZOALS BESCHIKBAAR". GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN GEMAAKT MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE OF ENIGE INFORMATIE OF SOFTWARE DAARIN. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, ZAL HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (GEZAMENLIJK, DE "SCHADE") DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE, NOCH ZAL HET BEDRIJF VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR WELKE SCHADE DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, VERWIJDERING VAN BESTANDEN, FOUTEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF TRANSMISSIE, OF EEN EVENTUELE MISLUKKING VAN PRESTATIES, AL DAN NIET VEROORZAAKT DOOR GEBEURTENISSEN BUITEN REDELIJKE CONTROLE VAN HET BEDRIJF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT OVERMACHT, STORING COMMUNICATIELIJNEN, DIEFSTAL, VERNIETIGING OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT GEGEVENS VAN DEZE WEBSITE, PROGRAMMA'S OF DIENSTEN. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGE HANDELING, ZAL HET BEDRIJF OF DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, VAN WELKE AARD OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE, ZELFS INDIEN HET BEDRIJF OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.  IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE TOEGESTAAN, ALS GEVOLG DAARVAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN IS DE VOORGAANDE PARAGRAAF NIET VAN TOEPASSING OP EEN INWONER VAN NEW JERSEY NAAR DE MATE VAN SCHADE AAN DERGELIJKE NEW JERSEY INGEZETENE ZIJN HET RESULTAAT VAN DE NALATIGHEID, FRAUDULEUZE OF ROEKELOZE ACTIE(S) OF OPZETTELIJK WANGEDRAG VAN HET BEDRIJF. 

Websites van derden

Deze website kan hyperlinks bevatten naar sites die niet worden onderhouden door het bedrijf of gerelateerd zijn aan het bedrijf. Hyperlinks worden geleverd als een dienst aan de gebruikers en worden niet gesponsord door of verbonden met deze website of het bedrijf, en het bedrijf geeft geen verklaringen of garanties over de inhoud, de volledigheid of de juistheid van deze websites van derden. Informatie die je indient op een website van derden die toegankelijk is vanaf deze website is onderworpen aan de voorwaarden van het privacybeleid van die website en het bedrijf heeft geen controle over de manier waarop je informatie wordt verzameld gebruikt of op een andere manier wordt verwerkt.

Regels voor prijsvragen, wedstrijden, spellen met onmiddellijke winst en soortgelijke promoties.

Alle prijsvragen, wedstrijden, prijsvragen, enquêtes, spellen of soortgelijke promoties die worden beschikbaar gesteld via de website kunnen onderworpen zijn aan specifieke regels die verschillend zijn van en in aanvulling zijn op deze voorwaarden. Door deel te nemen aan dergelijke prijsvragen, wedstrijden, loterij, enquête, spel of gelijkaardige promotie, word je onderworpen aan regels, die kunnen verschillen van de voorwaarden als deze die hierin werden uiteengezet, en die opgenomen zijn in deze voorwaarden. Het bedrijf raad je aan u om de toepasselijke regels te lezen, die kunnen worden gekoppeld aan de betreffende activiteit.

Overige

Zowel jij als het bedrijf erkennen en stemmen ermee in dat geen partnerschap is gevormd en noch jij of het bedrijf heeft de macht of het gezag de ander te verplichten of te binden.

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetgeving van Australië, zonder rekening te houden met conflicten van juridische principes.  Door deze website te gebruiken, stem je ermee in dat alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden zullen onderworpen worden aan de Rechtbanken van Australië (niet van toepassing in Frankrijk).  Je gaat ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door het toepasselijk recht, alle geschillen, claims en rechtsvorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze website en/of deze voorwaarden, zullen worden opgelost, individueel, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van collectief proces. Deze bepaling is niet van toepassing in Frankrijk. Deze voorwaarden werken in de ruimste mate toegestaan door de wet.

Op bepaalde delen van onze website krijg je de mogelijkheid om ons te voorzien van persoonlijk identificeerbare gegevens. Lees ons privacybeleid voor meer informatie over onze gevensverzameling en -gebruik.
Het falen van het bedrijf in het naleven van deze voorwaarden door overmacht, oorlog, brand, oproer, terrorisme, aardbeving, acties van de federale, provinciale of lokale overheden of voor enige andere oorzaak buiten de redelijke controle van het bedrijf, zal niet worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden.

Als het bedrijf niet handelt met betrekking tot je schending of iemand anders inbreuk op elke gelegenheid, ziet het bedrijf niet af van zijn recht om te handelen met betrekking tot de toekomst of gelijkaardige schendingen.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar is, dan zal die bepaling scheidbaar worden geacht van deze gebruiksvoorwaarden en de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

Deze voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen jou en het bedrijf, en zijn door je aanvaardt door je gebruik van de website en je account. Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen jou en het bedrijf met betrekking tot het gebruik van de website en je account. Door de website te gebruiken verklaar je dat je in staat bent om een bindende overeenkomst aan te gaan, en dat je ermee akkoord gaat gebonden te zijn door deze voorwaarden.