Quy trình thông báo khiếu nại và quyền sở hữu độc quyền

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền của nhãn hiệu và chắc rằng quyền của bạn đã bị vi phạm dưới bất kỳ hình thức nào, vui lòng điền và hoàn tất bản sao có chữ ký của mẫu dưới đây và gửi tới bộ phận quản lý của chúng tôi: Nhóm Buchanan, Inc, Attn: Siobhan Marron, 2 Bloor St East, Suite 820, Toronto, ON M4W 3H8 hoặc gửi thư điện tử tới DMCA@buchanangroup.com. Thông tin ban quản lý của chúng tôi được cung cấp theo Luật bản quyên thiên niên kỷ kx thuật số( Digital Millennium Copyright Act) 17 U.S.C. § 512(c)(2).

Sau khi nhận được báo cáo có chữ ký, chúng tôi sẽ vô hiiệu hóa quyền truy cập mà các tài liệu bị cáo buộc vi phạm, thông báo kịp thời cho cá nhân đã đăng các tài liệu mà quyền truy cập đã bị vô hiệu hóa theo Luật Bản quyền.Nếu thông báo của bạn không được chấp thuận hoặc không nằm trong biểu mẫu và không chứa ngôn ngữ ủy quyền biểu mẫu của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để có thể xử lý đúng nhất.Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thể đáp ứng yêu cầu của bạn.

Căn cứ vào 17 U.S.C. § 512 (g) (2), cá nhân đã đăng tài liệu cung cấp cho chúng tôi thông báo phản đối tài liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn . Thông báo phản đối này phải (1) được ký, (2) bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại của cá nhân, (3) bao gồm một tuyên bố rằng cá nhân đó đang thực hiện thông báo phản đối theo hình phạt khai man (4) nói rằng người đó đồng ý với quyền tài phán của tòa án quận nơi có địa chỉ của cá nhân đó. Nếu nhận được thông báo phản đối như vậy và xác định rằng chúng tôi muốn khôi phục quyền truy cập vào tài liệu, một bản sao sẽ được gửi cho bạn để thông báo quyền truy cập vào tài liệu sẽ được khôi phục trong vòng mười ngày làm việc. Quyền truy cập sẽ được khôi phục trong khoảng thời gian từ ngày làm việc thứ mười đến thứ mười bốn sau khi chúng tôi nhận được thông báo phản đối, trừ khi bạn báo cáo rằng bạn đã nộp đơn yêu cầu tòa án ngăn chặn cá nhân đăng bài tham gia vào hoạt động vi phạm trên trang chúng tôi . Nếu chúng tôi xác định rằng chúng tôi không muốn khôi phục quyền truy cập vào tài liệu, bạn sẽ không nhận được bất kỳ thông báo nào nữa.

Mẫu đơn gỡ bỏ khiếu nại DMCA của Tập đoàn Buchanan