DMCA

Quy trình khiếu nại quyền sở hữu độc quyền và Đơn thông báo

Nếu bạn là thương hiệu hoặc chủ sở hữu bản quyền của nhãn hiệu và chắc rằng quyền của bạn đã bị vi phạm dưới bất kỳ hình thức nào, vui lòng điền vào đầy đủ và ký mẫu đơn dưới đây và gửi tới đại diện được chỉ định sẵn của chúng tôi: The Brand Power Company, Inc, Attn: Matt Fitzgerald, 155 Queens Quay East, Toronto, Ontario, M5A 0W4, Canada hoặc gửi thư điện tử tới [email protected]. Thông tin đại diện của chúng tôi được cung cấp theo Luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (Digital Millennium Copyright Act) 17 U.S.C. § 512(c)(2).

Sau khi nhận được đơn thông báo đầy đủ và có chữ ký của bạn, chúng tôi sẽ vô hiệu hóa quyền truy cập đến các tài liệu bị cáo buộc vi phạm và thông báo kịp thời cho cá nhân đã đăng các tài liệu mà quyền truy cập đã bị vô hiệu hóa theo Luật Bản quyền. Nếu thông báo không có chữ ký của bạn hoặc không theo mẫu đơn của chúng tôi và không dùng ngôn ngữ ủy quyền của biểu mẫu của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để đảm bảo thông báo được thực hiện đúng.Tuy nhiên, nếu các thông tin khác bị thiếu, chúng tôi sẽ không thể đáp ứng yêu cầu của bạn.

Căn cứ vào 17 U.S.C. § 512 (g) (2), cá nhân đã đăng tài liệu có thể cung cấp cho chúng tôi thông báo phản hồi rằng tài liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc nhận diện sai dữ liệu. Thông báo phản hồi này phải (1) có chữ ký, (2) bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại của cá nhân đó, (3) bao gồm bản tuyên bố rằng cá nhân đó chấp nhận chịu hình phạt nếu khai không đúng sự thật, và (4) một tuyên bố nói rằng người đó đồng ý với quyền tài phán của tòa án quận nơi cá nhân đó cư trú. Nếu chúng tôi nhận được thông báo phản hồi như vậy và xác định rằng chúng tôi muốn khôi phục quyền truy cập vào tài liệu, một bản sao sẽ được gửi đến bạn để thông báo quyền truy cập vào tài liệu sẽ được khôi phục trong vòng mười ngày làm việc. Quyền truy cập sẽ được khôi phục trong khoảng thời gian từ ngày làm việc thứ mười đến ngày thứ mười bốn sau khi chúng tôi nhận được thông báo phản hồi, trừ khi bạn thông báo rằng bạn đã nộp đơn yêu cầu tòa án ngăn chặn cá nhân đăng bài không được tham gia vào hoạt động bạn vi phạm trên hệ thống và mạng dữ liệu của chúng tôi. Nếu chúng tôi xác định rằng chúng tôi không muốn khôi phục quyền truy cập vào tài liệu, bạn sẽ không nhận thêm bất kỳ thông báo nào.

Mẫu đơn gỡ bỏ khiếu nại DMCA của Tập đoàn The Brand Power Company