Các điều khoản và điều kiện

Các điều khoản sử dụng của Tập đoàn The Brand Power Company


Việc bạn sử dụng các trang web mà trên đó xuất hiện những điều khoản này (gọi chung là "Trang web"), và các tính năng tại trang web này phải tuân theo các Điều khoản sử dụng mà chúng tôi có thể cập nhật bất cứ lúc nào.  Vui lòng đọc Các điều khoản sử dụng cẩn thận trước khi sử dụng Trang web này. Trang web này thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi The Brand Power Company Group ("Công ty"). Trang web này dành cho và chỉ áp dụng cho cư dân Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Nam Phi, Hàn Quốc, Đài Loan, Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ từ tuổi 18 trở lên. Nếu bạn từ các quốc gia khác hoặc dưới 18 tuổi, bạn không thể sử dụng trang web này. Bằng cách truy cập trang web này dưới mọi hình thức, bao gồm, nhưng không giới hạn, viêc xem trang web này, sử dụng bất kỳ thông tin, và / hoặc gửi thông tin cho công ty, bạn đồng ý và bị ràng buộc bởi các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được đề cập trên trang này ("Các điều khoản"), bao gồm, nhưng không giới hạn, việc tiến hành giao dịch này trên nền tảng điện tử, các từ chối về trách nhiệm bảo hành, các loại trừ và hạn chế về hư hỏng và sửa chữa, và việc sử dụng pháp luật Úc.


Bất kỳ lúc nào chúng tôi có thể cập nhật trang web này và các điều khoản này. Việc bạn sử dụng trang web này sau khi chúng tôi đăng tải bất kỳ thay đổi trong các điều khoản này thiết lập sự đồng thuận của bạn với những thay đổi này. Bạn đồng ý xemcác điều khoản này định kỳ để đảm bảo rằng bạn nắm rõ phiên bản mới nhất. Công ty có thể, tùy theo quyết định của mình, và bất cứ lúc nào, chấm dứt trang web này hoặc bất kỳ phần nào, có hoặc không có thông báo, hoặc có thể ngăn chặn việc bạn sử dụng trang web này có hoặc không có thông báo đến bạn. Bạn đồng ý bạn không có bất kỳ quyền nào trong trang web này và rằng công ty sẽ có không có trách nhiệm với bạn nếu trang web này ngưng hoạt động hoặc việc bạn truy cập vào trang web hoặc bất kỳ nội dung nào bạn có thể đã đăng trên trang web bị chấm dứt.


Nội dung công ty


Nội dung trên trang web này được cung cấp bởi Công ty hoặc người cấp phép của Công ty, bao gồm một số đồ họa, hình ảnh, ảnh chụp màn hình, văn bản, tập tin kỹ thuật số có thể tải về, thương hiệu, logo, tên sản phẩm và tên chương trình, khẩu hiệu, và kết hợp của các dữ liệu nói trên ("Nội dung Công ty") là tài sản của Công ty và các bên cấp phép và được bảo hộ tại Mỹ và quốc tế dưới nhãn hiệu, bản quyền, và các luật sở hữu trí tuệ khác.


Bạn đồng ý không tải xuống, hiển thị hoặc sử dụng bất kỳ nội dung Công ty nằm trên trang web để sử dụng trong bất kỳ ấn phẩm, buổi biểu diễn công cộng, trên các trang web khác ngoài trang web này cho bất cứ mục đích thương mại khác, liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà không phải thuộc công ty, bằng bất cứ cách khác có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, làm mất uy tín của công ty và / hoặc người cấp phép, làm suy yếu sức mạnh tài sản của Công ty hoặc của người cấp phép, hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty hoặc người cấp phép. Bạn cũng đồng ý với việc không sử dụng sai trái bất kỳ nội dung nào của Công ty hoặc của bên thứ ba xuất hiện trên trang web này theo bất kỳ hình thức nào.

Nếu bạn là người sở hữu một thương hiệu hoặc bản quyền và bạn tin rằng các quyền thương hiệu hoặc bản quyền của mình đã bị vi phạm, xin vui lòng cung cấp các thông tin sau cho chúng tôi theo địa chỉ được liệt kê dưới đây: 

Nếu bạn là một người sở hữu thương hiệu hoặc bản quyền và bạn tin rằng quyền thương hiệu hoặc bản quyền của bạn đã bị vi phạm, xin vui lòng cung cấp các thông tin sau cho chúng tôi tại
[email protected] với dòng tiêu đề "DMCA thông báo về việc vi phạm":


(a) Một bản mô tả công việc có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm;

(b) Một bản mô tả vị trí của tài liệu mà bạn cho là bị vi phạm trên trang web của chúng tôi;

(c) Thông tin liên lạc mà chúng tôi có thể dùng để liên lạc với bạn, và địa chỉ e-mail mà bên bị cáo buộc vi phạm có thể liên lạc với bạn;

(d) Một bản tuyên bố rằng bạn có sự tin tưởng tuyệt đối là việc sử dụng đang bị tranh chấp không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại diện quyền tác giả, hoặc pháp luật; 

(e) Một bản tuyên bố rằng bạn cam đoan thông tin nêu trong thông báo của bạn là đúng và chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả và bạn sẽ chấp nhận chịu hình phạt nếu khai không đúng sự thật; và 

(f) Chữ ký viết tay hoặc chữ ký điện tử của bạn.


Chính sách sử dụng các trang web và đăng bài


Các yêu cầu sau đây áp dụng với việc sử dụng các trang web: (a) bạn sẽ không sử dụng bất kỳ tính năng thông tin liên lạc điện tử của trang web cho bất cứ mục đích trái pháp luật, có hại, lạm dụng, xâm phạm sự riêng tư của người khác, quấy rối, bôi nhọ, phỉ báng, làm nhục, mang tính khiêu dâm, đe dọa, hoặc gây hận thù; (b) bạn sẽ không tải lên, đăng nội dung, sao chép, hay phát tán bất cứ thông tin, phần mềm hay bất cứ thông tin tài liệu nào được bảo vệ bởi quyền tác giả hay bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào (cũng như quyền công khai và riêng tư) mà không được sự cho phép trước của người sở hữu các quyền này; (c) bạn sẽ không thu thập hoặc lưu trữ các dữ liệu cá nhân về người dùng khác; (d) bạn sẽ không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý của công ty bằng văn bản; (e) bạn sẽ không phải tải lên, đăng, gửi email, hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu quảng cáo hay khuyến mại hay bất kỳ hình thức mời chào hoặc liên lạc thông tin trái phép khác; (f) bạn sẽ không tải lên, đăng, gửi email, hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào mà chứa vi-rút hoặc bất kỳ mã máy tính, tập tin hoặc chương trình nào khác mà có thể gây cản trở, hạn chế, hoặc can thiệp đến các chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông.

Bất cứ lúc nào trên các khu vực nhất định của trang web của chúng tôi bạn có thể có thể gửi ảnh, bài viết và một số tài liệu khác ("Nội dung Người dùng"). Bằng cách sử dụng các tính năng này, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gửi bất kỳ nội dung nào trái pháp luật, có hại, làm hại, phỉ báng, bôi nhọ, mang tính tục tĩu, xâm phạm sự riêng tư của người khác, đe dọa, quấy rối, lạm dụng, gây hận thù, phân biệt chủng tộc, manh tính vi phạm, khiêu dâm, bạo lực hoặc gây khó chịu hoặc không phù hợp theo quyết định của Công ty; rằng bạn sẽ không gửi bất kỳ nội dung có chứa thông tin cá nhân về bất kỳ cá nhân nào, không vi phạm các quyền hình ảnh hoặc tính riêng tư/ công khai của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác, hoặc bất cứ điều gì mà bạn phải đảm bảo sự riêng tư hoặc giữ bí mật theo nghĩa vụ trong hợp đồng; rằng bạn sẽ không mạo danh bất kỳ cá nhân hay tổ chức, bao gồm nhưng không giới hạn, nhân viên của Công ty, hoặc xuyên tạc một liên kết với cá nhân hay tổ chức khác; bạn sẽ không gửi bất kỳ nội dung có chứa vi-rút, tập tin bị lỗi, hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự khác mà có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của trang web, hoặc tính năng của trang web. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng bạn không có quyền sở hữu bất kỳ tài khoản bạn có thể có với chúng tôi hoặc sự truy cập vào trang web hoặc các tính năng trong đó. Công ty có thể hủy tài khoản của bạn và xóa tất cả Nội dung Người dùng liên quan đến tài khoản của bạn bất cứ lúc nào, và không có thông báo, nếu Công ty xét thấy bạn đã vi phạm Điều khoản này, pháp luật, hoặc vì lý do nào khác. Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin lấy từ trang web của chúng tôi, và có quyền hạn chế vĩnh viễn quyền truy cập vào các trang web hoặc tài khoản người dùng.

Bằng cách hiển thị, xuất bản, hoặc đăng bất kỳ Nội dung Người dùng trên hoặc thông qua trang web, bạn đồng ý cấp cho Công ty một giấy phép không mang tính độc quyền, có thể bổ sung, có hiệu lực trên toàn thế giới, đã được thanh toán đầy đủ, miễn phí tiền bản quyền để sử dụng, chỉnh sửa, trình diễn công khai, trưng bày công khai, tái sản xuất, và phân phối Nội dung Người dùng này trong bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông hiện được biết đến hay sẽ được phát triển sau này mà không cần phải thanh toán cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hoặc cần phải xin sự cho phép của bất kỳ bên thứ ba nào. Giấy phép này bao gồm quyền đăng cai, chỉ số, lưu vào bộ nhớ cache, phân phối, và gắn thẻ bất kỳ Nội Dung Người dùng, cũng như quyền cấp phép lại Nội dung Người dùng cho bên thứ ba, bao gồm cả những người dùng khác, để sử dụng trên phương tiện truyền thông hoặc các nền tảng hiện được biết đến hoặc sẽ được phát triển sau này, chẳng hạn như để sử dụng trên điện thoại di động, trong các chương trình máy tính hoặc phần mềm xem video hoặc nghe nhạc.

Ngoài ra, khi luật pháp cho phép, bạn nhân đây hoàn toàn từ bỏ mọi quyền nhân thân đới với Nội dung Người dùng và sẽ không thay đổi quyết định của mình, và trong phạm vi nào mà việc khước từ đó không thể được thực thi, bạn nhân đây giao ước và đồng ý không thực thi quyền nhân thân đối với Công ty hoặc bất kỳ người đại diện nào khác do chỉ định bởi Công ty. Bạn tiếp tục giữ lại tất cả quyền sở hữu Nội dung Người dùng của bạn, và bạn tiếp tục có quyền sử dụng Nội dung Người dùng của bạn theo bất kỳ cách nào bạn chọn, nhưng phải chịu sự phụ thuộc vào các Điều khoản và giấy phép được mô tả trong tài liệu này.

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn sở hữu nội dung đã được gửi đi, hiển thị, công bố hoặc đăng bởi bạn trên trang web và nếu có quyền cấp giấy phép, và việc hiển thị, xuất bản hoặc đăng của bất kỳ nội dung bạn gửi, và việc chúng tôi sử dụng nội dung đó không và sẽ không vi phạm quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, quyền nhãn hiệu, bằng sáng chế, quyền hợp đồng hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền khác của bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào.

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Công ty, các công ty mẹ, công chi nhánh, cán bộ, nhân viên, và nhà thầu trang web và mỗi cán bộ, nhân viên và đại lý của họ vô hại khỏi bất kỳ khiếu nại bồi thường, thiệt hại và chi phí, bao gồm cả phí luật sư và chi phí, liên quan đến việc bạn vi phạm các điều khoản này hoặc bất kỳ hành vi vi phạm xảy ra bởi những người phụ thuộc của bạn hoặc phát sinh từ việc sử dụng Nội dung Người dùng mà bạn gửi, đăng hoặc cung cấp cho ông ty hoặc trang web này.

Tiết lộ Các mối liên hệ Tài liệu

Thỉnh thoảng bạn có thể được yêu cầu đánh giá sản phẩm, bao gồm cả sản phẩm của bên thứ ba. Để đổi lấy đánh giá của bạn, bạn có thể được cung cấp một số lợi ích, chứ không chỉ giới hạn ở việc được nhận sản phẩm miễn phí để thực hiện việc đánh giá. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn cần phải công khai là bạn đã được bồi thường hoặc cung cấp sản phẩm miễn phí để đổi lấy các đánh giá trung thực của bạn.

Làm thế nào để tôi tiết lộ? Rất dễ. Nếu bạn bình luận đánh giá về trải nghiệm sản phẩm của mình hãy dùng một trong các hashtag như bên dưới.
"Tôi rất hài lòng trở thành một thành viên của Home Tester Club, #SảnPhẩmMẫuMiễnPhí"
"Vừa nhận được [Tên sản phẩm] miễn phí từ Home Tester Club, cảm ơn!"
"Đã chuyển sang sử dụng [Tên sản phẩm] sau khi dùng thử, thực sự thích sản phẩm này # SảnPhẩmMẫuMiễnPhí”
Nếu bạn đang đánh giá trên www.hometesterclub.com thì bạn không cần phải sử dụng các thẻ này - chúng tôi sẽ tự động gắn thẻ "Thử tại nhà" cho đánh giá của bạn.

Hãy nhớ rằng, chúng tôi muốn xếp hạng và đánh giá trung thực của bạn. Chúng tôi muốn bạn chia sẻ chính xác nhất những gì bạn nghĩ về sản phẩm, hãy nói theo từ ngữ và phong cách riêng của bạn. Bạn bè & thành viên Home Tester Club quan tâm đến các trải nghiệm của bạn – dù là tích cực hay tiêu cực, vì vậy hãy sử dụng sản phẩm vài lần và cân nhắc cẩn thận trước khi đưa ra nhận xét của mình nhé.

Bằng cách cho mọi người biết bạn nhận được sản phẩm miễn phí để dùng thử giúp đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của tất cả các đánh giá mà các thành viên của cộng đồng Home Tester Club đưa ra.

Tại sao chúng tôi yêu cầu bạn làm điều này? Nó giúp mọi người hiểu quá trình bạn đưa ra đánh giá của mình, và chúng tôi muốn chắc chắn rằng tất cả các thành viên của chúng tôi tuân theo các hướng dẫn quy định bởi Ủy ban Thương mại Liên bang.

Tài khoản, mật khẩu, và Bảo mật

Trang web có thể yêu cầu bạn đăng ký hoặc có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin để tham gia vào một số tính năng hoặc truy cập nội dung nhất định. Nếu bạn tạo một tài khoản hoặc gửi thông tin, bạn phải hoàn tất quá trình xác định bằng cách cung cấp công ty với thông tin mới nhất, đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của mẫu đăng ký tương ứng.

Bạn có trách nhiệm duy trì tính kịp thời, đầy đủ, và chính xác của dữ liệu thông tin của bạn, và bất kỳ tổn thất gây ra bởi việc bạn không đảm bảo các điều này thuộc về trách nhiệm của bạn. Bạn cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản của bạn.
Ngoài ra, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn, dù là đươc phép hoặc trái phép. Bạn đồng ý thông báo cho Công ty ngay lập tức của bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Bạn cũng đồng ý không gửi email, đăng bài, hoặc phát tán bất kỳ thông tin nhận diện người dùng, mật khẩu hoặc các thông tin khác cung cấp cho bạn quyền truy cập vào trang web.

Tuyên bố, và Hạn chế về trách nhiệm pháp lý

Công ty không tuyên bố đảm bảo độ tin cậy của các tính năng của trang web này, các Nội dung, Nội dung Người dùng, hoặc bất kỳ tính năng nào khác của trang web, và từ chối mọi trách nhiệm trong trường hợp có bất kỳ thất bại nào về dịch vụ. Bạn thừa nhận rằng bạn chấp nhận mọi sự rủi ro cho bất kỳ sự phụ thuộc nào của bạn vào tài liệu hoặc hệ thống này. Công ty không có tuyên bố nào về khoảng thời gian lưu trữ của bất kỳ Nội dung hoặc Nội dung Người dùng.

Công ty không xác nhận, xác minh, đánh giá hoặc đảm bảo bất kỳ thông tin được cung cấp bởi người dùng và không có gì được xem là một sự chứng thực, xác minh hoặc bảo đảm của bất kỳ Nội dung Người dùng. Bạn không được tạo hoặc phân tán thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn, các quảng cáo, thông cáo báo chí hoặc các tài liệu tiếp thị khác, hoặc bao gồm các liên kết đến bất kỳ trang web có chứa hoặc gợi ý về sự chứng thực bởi Công ty mà không có sự kiểm tra và chấp thuận trước của Công ty bằng văn bản.

Trang web này được cung cấp trên cơ cơ sở "như hiện trạng, như sẵn có". Không có sự bảo đảm nào được đưa ra đối với trang web này hoặc bất cứ thông tin hoặc phần mềm nào thuộc về nó, dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm về khả năng thương mại hay sự phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Trong mọi trrường hợp, bao gồm cả do sơ suất, công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, có thể bị trừng phạt hoặc có thể gây hậu quả (nói chung là "thiệt hại") là kết quả từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng trang web này, hoặc công ty cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào bị gây ra do những sai lầm, thiếu sót, sự gián đoạn, việc xóa các tập tin, sai sót, khiếm khuyết, sự chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền dẫn, hoặc bất kỳ sự thất bại về hiệu suất dù là có phải do sự kiện ngoài sự kiểm soát hợp lý của công ty hay không, bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, thất bại trong truyền tải thông tin, trộm cắp, phá hủy hoặc các truy cập trái phép vào các hồ sơ, chương trình hoặc dịch vụ của trang web này. Trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm nhưng không giới hạn hành động sơ suất, công ty hoặc các chi nhánh hoặc đại lý sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ loại thiệt hại nào là kết quả từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng, trang web, thậm chí nếu công ty đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại như vậy.

Một số quyền tài phán không cho phép giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên, có thể gây hậu quả, hoặc các thiệt hại khác; do đó, các loại trừ hoặc giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn và đoạn trên sẽ không áp dụng với các cư dân của New Jersey trong phạm vi nếu thiệt hại đối với cư dân New Jersey bị gây ra bởi hành động sơ suất, gian lận hay liều lĩnh của công ty hay hành vi cố ý sai phạm.

Trang web của bên thứ ba

Trang web này có thể liên kết đến các trang web không được duy trì bởi hay liên quan đến công ty. Các siêu liên kết được cung cấp như một dịch vụ cho người dùng và không được tài trợ bởi hoặc liên kết với các trang web này hoặc Công ty và Công ty không tuyên bố hoặc bảo đảm về nội dung, sự đầy đủ hoặc tính chính xác của các trang web thuộc về bên thứ ba đó. Thông tin bạn gửi trên trang web thuộc về bên thứ ba mà có thể truy cập từ trang web này chịu sự phụ thuộc vào các điều khoản của chính sách bảo mật của trang web đó, và công ty không kiểm soát việc thông tin của bạn được thu thập, sử dụng, hoặc xử lý như thế nào.

Quy định Rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi, các Trò chơi thắng ngay và các chương trình khuyến mãi tương tự.

Bất kỳ đợt rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi, xổ số, cuộc khảo sát, trò chơi hoặc chương trình khuyến mãi tương tự được chạy trên trang web có thể bị giám sát bởi các quy định cụ thể và tách biệt, bên cạnh các Điều khoản này. Khi tham gia vào bất kỳ đợt rút thăm trúng thưởng, cuộc thi, xổ số, cuộc khảo sát, trò chơi, hay khuyến mãi tương tự như vậy, bạn sẽ phải chịu sự quản lý bởi những quy định đó, và có thể khác với Các điều khoản như được quy định trong tài liệu này, và cũng được tích hợp vào Các điều khoản này. Công ty khuyến khích bạn đọc các quy tắc phù hợp, có thể được liên kết từ các hoạt động cụ thể.

Những điều khác cần lưu ý

Cả bạn và Công ty thừa nhận và đồng ý rằng không có sự hợp tác nào được tạo lập và bạn cũng như Công ty không có năng lực hay thẩm quyền để ràng buộc lẫn nhau.

Các Điều Khoản sẽ được quản lý bởi và diễn giải phù hợp với pháp luật nội bộ của Úc cho dù có mâu thuẫn với các nguyên tắc pháp luật. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các tranh chấp liên quan đến các điều khoản sẽ phải chịu sự phán quyết của Tòa án Úc (không áp dụng ở Pháp). Bạn đồng ý rằng, trong phạm vi cho phép của pháp luật hiện hành, bất kỳ và tất cả các tranh chấp, khiếu nại, và nguyên nhân của các hành động phát sinh từ hoặc liên quan tới trang web và / hoặc các Điều khoản này, sẽ được giải quyết riêng biệt, mà không cần nhờ đến bất kỳ hình thức kiện tập thể nào. Quy định này không áp dụng tại Pháp. Các điều khoản này vận hành trong phạm vi cho phép tối đa của pháp luật.

Trên một số khu vực của trang web của chúng tôi, bạn có thể được cho phép cung cấp với thông tin cá nhân cho chúng tôi. Xin vui lòng đọc Chính sách bảo mật thông tin để hiểu rõ hơn về việc thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi.

Sự thất bại của Công ty trong việc tuân theo các điều khoản này do thiên tai, chiến tranh, hỏa hoạn, bạo loạn, khủng bố, động đất, hành động của cơ quan chính phủ liên bang, tiểu bang hoặc địa phương hoặc vì bất kỳ lý do nào khác ngoài tầm kiểm soát hợp lý của công ty, không được xem là một vi phạm các điều khoản này.
Nếu công ty không có hành động nào đối với vi phạm của bạn hoặc vi phạm của bất cứ ai khác vào bất cứ dịp nào, thì công ty cũng không từ bỏ quyền hành động của mình đối với các vi phạm tương tự hoặc trong tương lai.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Các điều khoản này sẽ là bất hợp pháp, không có giá trị hoặc vì lý do nào không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách khỏi các điều khoản sử dụng và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại.

Các điều khoản thiết lập một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và công ty, và được bạn chấp nhận khi bạn sử dụng Trang web này hoặc tài khoản của bạn. Các điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công ty liên quan đến việc sử dụng Trang web và tài khoản của bạn. Bằng việc sử dụng Trang web bạn cam kết rằng mình có khả năng tham gia vào một thỏa thuận ràng buộc, và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Các điều khoản này.