Các điều khoản sử dụng của Tập đoàn Buchanan


Việc bạn sử dụng các trang web mà trên đó xuất hiện những điều khoản này (gọi chung là "Trang web"), và các tính năng tại trang web này phải tuân theo các Điều khoản sử dụng mà chúng tôi có thể cập nhật bất cứ lúc nào.  Vui lòng đọc các Điều khoản sử dụng một cách cẩn thận trước khi sử dụng trang web này. Trang web thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi Buchanan Group ("Công ty"). Trang web này là dành cho và chỉ áp dụng cho cư dân Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Nam Phi, Hàn Quốc, Đài Loan, Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ từ tuổi 18 trở lên. Nếu bạn từ các quốc gia khác hoặc dưới 18 tuổi, bạn không thể sử dụng trang web này. Bằng cách truy cập trang web này dưới mọi hình thức, bao gồm, nhưng không giới hạn, xem trang web này, sử dụng bất kỳ thông tin, và / hoặc gửi thông tin cho công ty, bạn đồng ý và bị ràng buộc bởi các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo chứa trên trang này ( "Điều khoản"), bao gồm, nhưng không giới hạn, việc tiến hành giao dịch này trên nền tảng điện tử, từ chối về quyền bảo hành, hư hỏng và sửa chữa loại trừ và hạn chế, và sự lựa chọn pháp luật Úc.


Bất kỳ lúc nào chúng tôi có thể cập nhật trang web này và các điều khoản này. Việc bạn sử dụng trang web này sau khi chúng tôi đăng bất kỳ thay đổi trong các điều khoản này thiết lập thỏa thuận của bạn với những thay đổi này. Bạn đồng ý xem xét các điều khoản này định kỳ để đảm bảo rằng bạn nắm rõ phiên bản mới nhất. Công ty có thể, tùy theo quyết định của mình, và bất cứ lúc nào, chấm dứt trang web này hoặc bất kỳ phần nào, có hoặc không có thông báo, hoặc có thể ngăn chặn việc bạn sử dụng trang web này có hoặc không có thông báo đến bạn. Bạn đồng ý bạn không có bất kỳ quyền nào trong trang web này và rằng công ty sẽ có không có trách nhiệm với bạn nếu trang web này ngưng hoạt động hoặc việc bạn truy cập vào trang web hoặc bất kỳ nội dung nào bạn có thể đã đăng trên trang web bị chấm dứt.


Nội dung công ty


Nội dung trên trang web này được cung cấp bởi Công ty hoặc người cấp phép của Công ty, bao gồm một số đồ họa, hình ảnh, ảnh chụp màn hình, văn bản, tập tin kỹ thuật số có thể tải về, thương hiệu, logo, tên sản phẩm và tên chương trình, khẩu hiệu, và kết hợp của các dữ liệu nói trên ( "Nội dung Công ty") là tài sản của Công ty và các bên cấp phép và được bảo hộ tại Mỹ và trên thế giới dưới nhãn hiệu, bản quyền, và các luật sở hữu trí tuệ khác.


Bạn đồng ý không tải xuống, hiển thị hoặc sử dụng bất kỳ nội dung Công ty nằm trên trang web để sử dụng trong bất kỳ ấn phẩm, buổi biểu diễn công cộng, trên các trang web khác ngoài trang web này cho bất cứ mục đích thương mại khác, liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà không phải thuộc công ty, bằng bất cứ cách khác có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, làm mất uy tín của công ty và / hoặc người cấp phép, làm suy yếu sức mạnh tài sản của Công ty hoặc của người cấp phép, hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty hoặc người cấp phép. Bạn cũng đồng ý với việc không sử dụng sai trái bất kỳ nội dung nào của Công ty hoặc của bên thứ ba xuất hiện trên trang web này theo bất kỳ hình thức nào.


Nếu bạn là người sở hữu một thương hiệu hoặc bản quyền và bạn tin rằng các quyền thương hiệu hoặc bản quyền của mình đã bị vi phạm, xin vui lòng cung cấp các thông tin sau cho chúng tôi theo địa chỉ được liệt kê dưới đây:

Nếu bạn là một người sở hữu thương hiệu hoặc bản quyền và bạn tin rằng quyền thương hiệu hoặc bản quyền của bạn đã bị vi phạm, xin vui lòng cung cấp các thông tin sau cho chúng tôi tại
privacy@buchanangroup.com với dòng tiêu đề "DMCA thông báo về việc vi phạm":


(a) Một bản mô tả công việc có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm;

(b) Một bản mô tả vị trí trên trang web của tài liệu mà bạn cho là bị vi phạm;

(c) Thông tin liên lạc của bạn, thông qua đó chúng tôi có thể liên lạc với bạn, và nếu khác nhau, địa chỉ e-mail và bên bị cáo buộc vi phạm có thể liên lạc với bạn;

(d) Một tuyên bố của bạn rằng bạn có sự tin tưởng tuyệt đối rằng việc sử dụng đang bị tranh chấp không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại diện quyền tác giả, hoặc pháp luật;

(e) Một tuyên bố của bạn rằng bạn cam đoan thông tin nêu trong thông báo của bạn là đúng và chính xác và rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả và bạn sẽ chịu hình phạt nếu khai gian; và

(f) Chữ ký viết tay hoặc chữ ký điện tử của bạn.


Chính sách sử dụng các trang web và đăng bài


Các yêu cầu sau đây áp dụng với việc sử dụng các trang web: (a) bạn sẽ không sử dụng bất kỳ tính năng thông tin liên lạc điện tử của trang web cho bất cứ mục đích trái pháp luật, có hại, lạm dụng, xâm phạm sự riêng tư của người khác , quấy rối, bôi nhọ, phỉ báng, làm nhục, mang tính khiêu dâm, đe dọa, hoặc gây hận thù; (b) bạn sẽ không tải lên, đăng tải, sao chép, hay phát tán bất cứ thông tin, phần mềm hay bất cứ thông tin tài liệu nào được bảo vệ bởi quyền tác giả hay bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào (cũng như quyền công khai và riêng tư) mà không được sự cho phép trước của người sở hữu các quyền này;