Chính sách bảo mật thông tin số của Tập đoàn Buchanan

Ngày có hiệu lực: Tháng 9 năm 2013; Cập nhật lần cuối: Tháng 5 năm 2018

Chính sách bảo mật này áp dụng cho các trang mạng của tập đoàn.

Chính sách bảo mật này ghi rõ cách xử lý thông tin cá nhân được thu thập trên các trang mạng và nền tảng của tập đoàn Buchanan mà chính sách này xuất hiện. Chính sách này không áp dụng cho cách đối đãi với nhân viên hoặc xử lý thông tin nhân viên của tập đoàn.

Chúng tôi sử dụng thông tin với sự cho phép của người dùng. Việc bạn sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập, tiết lộ và sử dụng thông tin của bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn và về bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin liên hệ.
Ví dụ, như một phần của quy trình đăng ký trên hometesterclub.com, chúng tôi thu thập tên và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập địa chỉ và số điện thoại của bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin từ các mạng xã hội của bạn.  
Nếu bạn đăng ký bằng các tài khoản mạng xã hội, chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ nền tảng phương tiện truyền thông xã hội đó. Những thông tin này có thể bao gồm địa chỉ email và hình ảnh đại diện của bạn. Chúng tôi cũng thu thập số lượng bạn bè bạn đã liệt kê.

Chúng tôi thu thập thông tin bạn gửi đi hoặc đăng lên. 
Chúng tôi thu thập thông tin bạn gửi để hoàn thành đánh giá sản phẩm. Đánh giá trên trang web được liên kết với tên bạn và thành phố hoặc tỉnh bạn ở. Các đánh giá được cung cấp cho các trang web của bên thứ ba được liên kết với tên hoặc biệt danh bạn chọn và thành phố nơi bạn ở. Các thông tin này cũng được liên kết với hình ảnh đại diện của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin bạn gửi trên trang web của bên thứ ba. Chúng tôi cũng sẽ giữ thông tin bạn gửi trong các đánh giá và trong email gửi đến chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin nhân khẩu học, và các thông tin khảo sát sơ lược.  
Chúng tôi thu thập tuổi và giới tính của bạn khi đăng ký. Tại Hoa Kỳ và Malaysia, chúng tôi có thể cho phép bạn chọn câu hỏi về chủng tộc/ dân tộc của mình là câu hỏi tùy chọn. Chúng tôi cũng có thể cho phép việc cung cấp thông tin sức khỏe dưới dạng câu hỏi tùy chọn để xem xét liệu bạn có đủ điều kiện cho một số khảo sát và sản phẩm nhất định. Để khảo sát tốt hơn và chọn sản phẩm phù hợp hơn với bạn, chúng tôi cũng muốn biết thói quen mua sắm và thông tin nhân khẩu học của bạn. Chúng tôi cũng có thể hỏi bạn có bao nhiêu trẻ em trong gia đình.

Chúng tôi thu thập thông tin sử dụng và thiết bị.  
Chúng tôi có thể thu thập thông tin về trình duyệt hoặc thiết bị bạn đang sử dụng. Khi bạn truy cập trang web từ một trong những đối tác giới thiệu của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin để biết đối tác nào của chúng tôi đã giới thiệu bạn. Chúng tôi thu thập thông tin các trang web bạn đã và sẽ truy cập.

Chúng tôi thu thập thông tin theo nhiều cách khác nhau.

Chúng tôi thu thập thông tin trực tiếp từ bạn.  
Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn đăng ký hoặc sử dụng mẫu đơn "liên hệ với chúng tôi". Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin khi bạn gửi email cho chúng tôi hoặc cập nhật hồ sơ của bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn một cách thụ động.  
Chúng tôi sử dụng các công cụ như cookie trên trình duyệt và tập tin chỉ báo (web beacon) để thu thập thông tin từ bạn. Điều này được thực hiện trên các trang web của chúng tôi và trong các email bạn nhận được từ chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin về người dùng theo thời gian khi bạn sử dụng nền tảng này. Chúng tôi có thể dùng bên thứ ba để thu thập thông tin cá nhân theo cách này.

Chúng tôi nhận thông tin của bạn từ bên thứ ba.  
Các trang mạng xã hội có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về bạn. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về bạn từ bạn bè của bạn khi họ sử dụng tính năng "email cho bạn bè".

Chúng tôi kết hợp thông tin.

Chúng tôi kết hợp thông tin đã thu thập ngoại tuyến cũng như trực tuyến hoặc từ bên thứ ba với thông tin đã có. Chúng tôi cũng có thể kết hợp thông tin từ hồ sơ của bạn với thông tin bạn gửi trong các đánh giá hoặc khảo sát sản phẩm.

Chúng tôi sử dụng thông tin như được tiết lộ và mô tả dưới đây

Chúng tôi sử dụng thông tin để trả lời các câu hỏi và yêu cầu của bạn.  
Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để trả lời các câu hỏi về sản phẩm hoặc mối quan hệ của bạn với chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để hỗ trợ khách hàng.

Chúng tôi sử dụng thông tin để đánh giá và khảo sát sản phẩm.  
Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để gửi sản phẩm thử nghiệm tới bạn. Cũng dựa vào đó để cho bạn biết về các sản phẩm mới và điều chỉnh những lời mời cho phù hợp với bạn. Thi thoảng, các thương hiệu bên thứ ba có thể yêu cầu chúng tôi lấy thêm thông tin về trải nghiệm của bạn với sản phẩm của họ.

Chúng tôi sử dụng thông tin để cải thiện sản phẩm và dịch vụ.  
Chúng tôi dùng những thông tin bạn cung cấp để cải thiện các trang web và dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để tùy chỉnh trải nghiệm của bạn với chúng tôi. Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng sử dụng thông tin bạn gửi để cải thiện sản phẩm của họ. Chúng tôi sử dụng thông tin bạn gửi để xem xét, phát triển cho chính mình và khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin cho mục đích bảo mật.  
Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để bảo vệ công ty và khách hàng, và các trang mạng của chúng tơi

Chúng tôi sử dụng thông tin cho các mục đích tiếp thị.  
Ví dụ: chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm mới và ưu đãi đặc biệt. Chúng tôi thực hiện việc này khi được luật pháp cho phép.

Chúng tôi sử dụng thông tin để liên lạc với bạn về mối quan hệ của chúng ta.  
Chúng tôi có thể liên hệ với bạn về Chính sách quyền riêng tư này hoặc Điều khoản sử dụng. Chúng tôi cũng sẽ liên lạc với bạn về các thử nghiệm sản phẩm mà chúng tôi tin rằng bạn có thể muốn tham gia.

Chúng tôi sử dụng thông tin theo như luật pháp cho phép hoặc như chúng tôi thông báo cho bạn. Nếu bạn ở Châu Âu
Cơ sở của việc chúng tôi xử lý các thông tin của bạn thường là để thực hiện hợp đồng. Việc thực hiện hợp đồng bao gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng xử lý thông tin dựa trên sự đồng ý hoặc vì lợi ích hợp pháp.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin trong nội bộ tập đoàn Buchanan
Tập đoàn Buchanan bao gồm Buchanan Advertising (Australia) Pty. Ltd , Buchanan Group Holdings Pty. Ltd. và các công ty con (chúng tôi gọi chung là Tập đoàn Buchanan). Điều này cũng bao gồm các liên doanh, PT Home Tester và các bên được cấp phép, Steve Cragg Advertising Private Ltd và Steve Cragg Advertising (Pty) Ltd. Chính sách này mô tả các hoạt động của Tập đoàn Buchanan. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cho các mục đích kinh doanh của mình như được mô tả trong Chính sách này.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin với các bên thứ ba đứng ra thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ.  
Chúng tôi chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp gửi email tới chúng tôi. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin với các công ty giúp chúng tôi vận hành trang mạng. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin với các công ty sắp xếp gửi mẫu sản phẩm miễn phí. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi (privacy@hometesterclub.com ) nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách mà các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng thông tin của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh. 

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin nếu phải tuân thủ luật pháp hoặc để bảo vệ bạn hoặc công ty.  
Ví dụ: chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin để đáp ứng với lệnh của tòa án hoặc giấy đòi ra hầu tòa. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nếu cơ quan chính phủ hoặc cơ quan điều tra yêu cầu thông tin đó, bao gồm cả cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ Hoa Kỳ. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nếu phải phục vụ cho mục đích báo cáo sự kiện bất lợi. Chúng tôi cũng có thể đưa thông tin của bạn vào danh sách người chiến thắng nếu pháp luật yêu cầu.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nếu chúng tôi đang điều tra một vụ việc có khả năng là gian lận.  
Trường hợp này có thể bao gồm sự gian lận mà chúng tôi nghĩ đã xảy ra trong quá trình đánh giá sản phẩm hoặc chiến dịch khác.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với người kế nhiệm của tất cả hoặc một phần doanh nghiệp theo luật cho phép. 
Ví dụ: nếu tất cả hoặc một phần doanh nghiệp của chúng tôi được bán đi, chúng tôi có thể bán thông tin khách hàng như một phần của giao dịch đó. Khi được luật pháp yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn và nếu bạn có quyền hợp pháp để phản đối, bạn được phép phản đối.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin vì những lý do khác mà chúng tôi có thể miêu tả cho bạn hoặc khi luật cho phép. 
Vị trí của các bên thứ ba. 
Một số bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin có thể nằm ngoài lãnh thổ quốc gia bạn.

Bạn có những lựa chọn nhất định về cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn.

Bạn có thể từ chối nhận một số email nhất định từ chúng tôi.  
Bạn có thể từ chối nhận email hàng tháng từ chúng tôi. Để ngừng nhận những email này, hãy làm theo hướng dẫn trong bất kỳ tin nhắn nào bạn nhận được từ chúng tôi. Bạn cũng có thể đăng nhập vào trang web của chúng tôi để cập nhật tùy chọn liên hệ của bạn trên trang cá nhân của bạn. Nếu chọn không tham gia, bạn sẽ vẫn tiếp tục nhận được tin nhắn về mối quan hệ của bạn với chúng tôi khi được pháp luật cho phép. Nếu bạn muốn hủy tài khoản của mình (và không còn nhận thông báo từ chúng tôi), hãy truy cập [Hồ sơ cá nhân của tôi]

Bạn có thể cập nhật thông tin của mình. 
Để cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình. Bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi tại: privacy@hometesterclub.com 

Cookie và chính sách không theo dõi

Chính sách không theo dõi:
Một số trình duyệt có các tính năng "không theo dõi" cho phép trang web không theo dõi bạn. Các tính năng này không phải luôn thống nhất. Chúng tôi hiện không phản hồi với các tín hiệu đó. 
Nếu bạn chặn cookie, một số tính năng nhất định trên trang web có thể không hoạt động.

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie hoặc các công cụ theo dõi khác. Trình duyệt của bạn có thể cung cấp khả năng kiểm soát cookie nhưng phương thức thực hiện còn phụ thuộc vào loại cookie. Một số trình duyệt có thể được cài đặt để từ chối trình duyệt cookie. Để tìm hiểu thêm về cách bật, tắt hoặc xóa cookie khỏi trình duyệt web, vui lòng truy cập tại đây. Thỉnh thoảng, để kiểm soát cookie flash mà chúng tôi có thể sử dụng trên một số trang web nhất định, bạn có thể truy cập tại đây. Tại sao? Bởi vì cookie Flash không thể kiểm soát được thông qua cài đặt của trình duyệt. 
Nếu bạn chặn cookie thiết yếu, một số tính năng trên trang web của chúng tôi có thể không hoạt động. Các công cụ theo dõi không cần thiết được sử dụng là:

 • Bazaarvoice :
  Bazaarvoice giúp chúng tôi chia sẻ đánh giá của bạn trên các trang web của bên thứ ba. Đánh giá của bạn sẽ được chia sẻ cùng với thông tin nhận diện trực tuyến của bạn. Các trang web của bên thứ ba bao gồm các trang web của các thương hiệu và nhà bán lẻ. 

 • Đồ thị xã hội của Facebook
  Chúng tôi sử dụng công nghệ này để đo lường tính hiệu quả các chiến dịch tiếp thị của mình. 

 • Google Analytics :
  Chúng tôi sử dụng Google Analytics để thu thập thông tin về lượng truy cập sử dụng trang web. Ví dụ: chúng tôi thu thập chi tiết về trang web thông qua đó mà người dung truy cập đến trang web của chúng tôi và tổng số lần truy cập của người dung đến trang web của chúng tôi.

 • Trình quản lý thẻ của Google :
 • Chúng tôi sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để theo dõi hành vi của người dùng, phân tích lưu lượng truy cập và tối ưu hóa tiếp thị.

  Các tùy chọn của bạn thay đổi theo trình duyệt và thiết bị.

  Những trang web này không dành cho trẻ em.

  Trang web của chúng tôi dành cho người trưởng thành. Chúng tôi không muốn thu thập thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên (dưới 18 tuổi). Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và nghĩ rằng con bạn đã cung cấp thông tin cho chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email hoặc tại địa chỉ được đề cập ở cuối mục Chính sách bảo mật này. Vui lòng đánh dấu câu hỏi của bạn "Yêu cầu xác nhận thông tin trẻ em." Các bậc phụ huynh có thể tìm hiểu thêm về cách bảo vệ quyền riêng tư của trẻ trực tuyến ở đây.

  Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn.

  Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật theo yêu cầu của pháp luật có liên quan. Điều này có thể bao gồm kiểm soát mã hóa và bảo mật. Internet không an toàn 100%. Chúng tôi không thể hứa rằng việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi sẽ hoàn toàn an toàn. Chúng tôi khuyến khích bạn thận trọng khi sử dụng Internet và bảo vệ mật khẩu của mình. 
  Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết hoặc cho đến khi nó còn liên quan cho các thông lệ được mô tả trong Chính sách bảo mật bên trên. Chúng tôi hủy bỏ thông tin sau thời gian đó. Chúng tôi cũng giữ thông tin theo yêu cầu của pháp luật. Ví dụ: nếu bạn ở Brazil và bạn yêu cầu chúng tôi hủy tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ giữ một số thông tin nhất định trong sáu tháng theo yêu cầu của luật pháp địa phương. Sau đó chúng tôi sẽ xóa nó.

  Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin cả bên trong và bên ngoài Hoa Kỳ.

  Thông tin chúng tôi thu thập có thể được lưu trữ ở Hoa Kỳ, Canada, Úc và Vương quốc Anh. Chúng tôi cũng có thể lưu trữ thông tin ở các nước khác. Nếu bạn sống bên ngoài Hoa Kỳ, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn sang Hoa Kỳ. Nền tảng này tuân theo luật pháp Hoa Kỳ, và có thể không đủ khả năng bảo vệ theo mức độ bảo mật ở quốc gia của bạn.

  Chúng tôi có thể liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi không kiểm soát.

  Nếu bạn nhấp vào liên kết đến trang web của bên thứ ba, bạn sẽ được đưa đến trang web không được chúng tôi kiểm soát. Chính sách này không áp dụng cho các hoạt động bảo mật của trang web đó. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của các trang web khác một cách cẩn thận. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động của các trang web bên thứ ba này. Trang web của chúng tôi cũng có thể phục vụ nội dung của bên thứ ba có chứa cookie hoặc công nghệ theo dõi của riêng họ.

  Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thêm câu hỏi. 
  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này hoặc muốn truy cập, xóa, sửa hoặc cập nhật thông tin của bạn, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: privacy@hometesterclub.com. Trường hợp pháp luật yêu cầu, bạn cũng có thể phản đối hoặc hạn chế cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn. Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn thông tin về các bên thứ ba được nhắc đến bên trên. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi tại:

  Buchanan Advertising (Australia) Pty Ltd
  Attn: Privacy Officer
  Level 12, 380 St Kilda Road
  Melbourne VIC 3004
  Australia
  Phone: +61 3 9644 0000

  Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này.

  Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi cũng sẽ đăng một bản sao đã được cập nhật lên nền tảng của mình. Vui lòng kiểm tra định kỳ để theo dõi các cập nhật.